Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković doneo je danas naredbu kojom se zabranjuje upotreba vode za piće sa "Savinog izvora" Savinac, izvora "Banja" u Svračkovcima i javne česme "Mlakovac" u Mlakovcu jer je fizičko-hemijski i mikrobiološki neispravna.

"Prema izveštajima o ispitivanju i stručnih mišljenja čačanskog Zavoda za javno zdravlje o higijenskoj ispravnosti vode za piće sa "Savinog izvora" Savinac, izvora "Banja" u Svračkovcima i javne česme "Mlakovac" u Mlakovcu od 27. avgusta 2014. godine voda sa ovih izvorišta ne može se koristiti za piće",, kazao je Mirković Tanjugu.

On je precizirao da je analizom uzoraka sa ovih izvorišta, laboratorijskim ispitivanjima i stručcnim razmatranjem Zavoda za javno zdravlje Čačak utvrđeno je da su ispitivani uzorci fizičko-hemijski i mikrobioložki neispravni.