NOVA VAROŠ - Namera lokalne vlasti da traži novu lokaciju za autobusku stanicu bacila je u zasenak gotovo sve teme u gradu. I pored brojnih problema i nerešenih komunalnih pitanja traži se novo rešenje u okviru izmena plana generalne regulacije i promene namene nekih gradskih parcela.

Tako je seoba perona sa stanice samo nekih dve-tri stotine metara preko magistrale iznad pijace, što je bila najčešće pominjana lokacija na poslednjoj sednici SO, izazvala oštre rasprave odbornika, međustranačke razmirice i uzburkala strasti.

- Kupac nekadašnje stanice užičke „Rakete“, na kojoj opština u vlasništvu ima 100 kvadrata natkrivenog prostora i prilazne saobraćajnice, gradnjom objekta je smanjio broj perona za polovinu. Na stanici su gužve, nerešeno je pitanje parkiranja autobusa i taksista, pa smo predložili više lokacija, o kojima će se izjasniti stručnjaci i javna rasprava - ističe Dimitrije Paunović (SNS), predsednik opštine. - Za to je najpovoljniji plac nekadašnjih garaža „Radnika“, gde bi se gradio podzemni prolaz, a taksisti bi dobili parkiralište iznad pijace.

Ova inicijativa dočekana je „na nož“, uz osporavanja i tvrdnje da grad ima „stotine prečih poslova“. Tako odbornik Ljubiša Nedović (DS) kaže da je sadašnja autobuska stanica, sagrađena pre tri i po decenije - „jedna od najboljih lokacija u Srbiji“. Drugi pak, kažu da su predlozi lokacije kod crkve ili na Zebinovcu - misaone imenice i da kupac stanice i opština treba da sednu i reše - sporne tačke.

- Gradnja poslovnog objekta nijednog časa nije ugrozila prevoz i bezbednost putnika, niti je bilo zastoja - odgovara na optužbe Miladin Sekulić, koordinator poslova u firmi „Sekulić prevoz“, čiji je vlasnik njegov sin Slobodan. - Za dva-tri meseca biće završeni radovi i sa preko 130 kvadrata u prizemlju, namenjenog putnicima i ugostiteljskim uslugama i na pet perona, stanica će moći da opsluži i daleko veći broj autobusa od sadašnjih sa 20 međugradskih i pet lokalnih linija.


TEŠKO DO DOZVOLE

BROJNI su nedostaci lokacije iznad pijaca, pre svega, loš geološki sastav zemljišta i teskoba, pošto je u neposrednoj blizini krivina, nema mesta za treću traku magistrale preko koje moraju da prelaze putnici.

- Teško će se dobiti saglasnost „Puteva Srbije“ - tvrdi odbornik Zoran Mlađenović (DS), inženjer u Direkciji za izgradnju grada.