Rimska ruševina propada na Fruškoj gori

S. Kostić

03. 11. 2012. u 21:45

Jedina branič-kula u Sremu u blizini Vrdnika, za koju se pretpostavlja da je izgrađena u vreme rimskog cara Probusa propada obrasla granjem i travom

Jedina branič-kula u Sremu, za koju se pretpostavlja da je izgradio rimski car Probus, polako odbrojava poslednje dane. Obrasla šumom i gustim granjem, sada je samo ruševina na južnim padinama Fruške gore, blizu manastira Ravanica. Odavno je, očigledno, pala u zaborav.

U pisanim dokumentima kaže se da su Probusove vojskovođe uvidele strateški značaj Vrdnika, pa su podigle vojnu ispostavu. Sa ove kule lako se mogla kontrolisati čitava okolina, pa je ona predstavljala predstražu i prvi stepen zaštite za Sirmijum, danas Sremsku Mitrovicu, koja je u to vreme bila prestonica ovog dela carstva. Od drugog veka, Vrdnička kula je bila branič-kula. Posle Rimljana, kula je služila drugim, srednjovekovnim vladarima, a Vrdnik je u to vreme bio grad koji se u papskim i ugarskim dokumentima pominje prvi put 1315. godine pod imenom Rednik, kao gusto naseljen grad. Vrdnička kula je prvobitno zamišljena kao fortifikacijska osmatračnica na rimskom carskom putu, sa koje se kao na dlanu vidi ceo ravni Srem.

Sve do dolaska Turaka na ovo područje, kula je imala veliki značaj, jer se nalazi na nadmorskoj visini od 383 metra, sa zidinama visokim 18,5 metara, postavljena tako da ni ptica kroz Srem ne može neprimećeno proći.

Već u 16. veku, za vreme turske najezde, Vrdnička kula je ostala duboko u zaleđini turskoj vojsci, i ona tada gubi svaki fortifikacijski značaj.

Od tada kula samuje u planini, obrasla šumom i korovom, propada, mada je 1949. godine zaštićena od Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture Srbije, kao kulturno dobro od velikog značaja, ali ništa nije preduzeto da joj se udahne život. Nikad ovaj spomenik kulture nije saniran, a ni ispitivan.

- Vrdnička kula je i danas velika zagonetka, jer ovde nikad nisu vršena arheološka, arhitektonska i istorijska istraživanja. Međutim, za njeno istraživanje nema se sredstava, kao ni za sanaciju. Poslednji put vršena su otkopavanja ispred ulazne kule i to pre Drugog svetskog rata, kada su otkriveni i zidovi koji su opasivali podgrađe kule - kaže Vladimir Petrović, predsednik opštine Irig.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije