LAZAREVAC - Neimarski poduhvat koji je pred stručnjacima Rudarskog basena "Kolubara" jedinstven ne samo u Srbiji, već i u Evropi! Jer, zbog otvaranja novih površinskih kopova, potrebno je da se izmesti nekoliko kilometara Ibarske magistrale, reke Kolubara i Peštan, te nekoliko dalekovoda!

Vrednost radova dostiže 23 miliona evra, a u prvoj fazi nesvakidašnje seobe objekata infrastrukture i izmene rečnih tokova, ove godine, "Kolubara" će izdvojiti deset miliona evra - za gradnju upravne zgrade "Pomoćne mehanizacije", te radionice za građevinske mašine, magacina...

- Da bi počelo otvaranje Površinskog kopa "Polje G", u centralnom delu kolubarskog ugljenog basena, potrebno je da se na zapad izmesti 2,6 kilometara reke Kolubare, ka njenom prvobitnom koritu, uz još 1,8 kilometara Peštana, oko sedam kilometara Ibarske magistrale i pet dalekovoda različite snage - nabraja Gordana Lojović, glavni rudarski inženjer Sektora za investicije RB "Kolubara". - Takođe, treba da se izmesti i sistem za snabdevanje tehničkom vodom postrojenja "Kolubara - Prerada". U toku su zemljani radovi na odlagalištu bivšeg površinskog kopa "Tamnava - Istočno polje", preko kojeg će ići dva kilometra novog toka Kolubare.

Buduće "Polje E", koje će se prostirati na području sela Baroševac, Zeoke i Medoševac, treba da zameni dosadašnje "Polje D" - površinski kop sa najvećom proizvodnjom uglja u "Kolubari", koje je pri kraju radnog veka, jer su već iskopane bezmalo sve rezerve lignita. Inače, zbog kašnjenja sa izmeštanjem groblja i naselja Vreoci, kopanje uglja na "Polju E" počelo je znatno ranije nego što je bilo planirano.

EVROPA DOSAD je u Evropi izmeštano samo korito reke Indn u bivšoj Istočnoj Nemačkoj. Međutim, ona je imala čak 10 puta manje vode u odnosu na Kolubaru.

- Nedavno je Stručni savet EPS-a usvojio idejni projekat izmeštanja dela reke Peštan, koji je sačinio Institut "Jaroslav Černi", a u toku je izbor najpovoljnijeg izvođača radova - kaže Milorad Babić, glavni građevinski inženjer Sektora za investicije "Kolubare". - Ako uskoro budu rešeni imovinsko-pravni odnosi, već naredne građevinske sezone moglo bi da počne izmeštanje Kolubare, Peštana i Ibarske magistrale.

Podsetimo, ovo će - od kad postoji srpski energetski gigant - biti treće izmeštanje toka reke Kolubare. Prvi put, pomerena je sedamdesetih godina prošlog veka, zbog širenja Površinskog kopa "Tamnava - Istočno polje", a i pre nekoliko godina, deo korita preseljen je zbog otvaranja ugljenokopa "Veliki Crljeni". Glavninu radova obavili su stručnjaci Rudarskog basena "Kolubara".

- U narednih nekoliko godina planirali smo najintenzivniji razvoj još od osnivanja, jer povećana potražnja termoelektrana za ugljem zahteva otvaranje novih površinskih kopova - kaže Predrag Videnović, portparol RB "Kolubara". - Tako će, do 2017, "Polje E" proizvesti 17, a "Polje G" pet miliona tona uglja za termoelektrane "Nikola Tesla" u Obrenovcu, "Kolubara" u Velikim Crljenima i "Morava" u Svilajncu.

Uz sigurnu proizvodnju struje, kopovi koji se otvaraju obezbediće i nova radna mesta.