NOVA VAROŠ - Nekoliko kilometara tunela, koji se račva u više pravaca, sa nišama i „džepovima“ od po desetinu kvadrata, ali i dvoranama visokim do 15 metara, površine kao mini sportski tereni ili igrališta sa veštačkom travom koja „niču“ širom Srbije, a sve u podzemnom objektu okovanom betonom, ili golim kamenom... Najneobičnije je, ipak, davno napušteno gradilište, u prostoru suvom „kao barut“ - u objektu bivše JNA u Bistrici, pored magistrale i raskrsnice puteva za Prijepolje, Novu Varoš i Priboj.

U tunel, čija je gradanja započela pre 25 godina, a prekinuta 1996. zbog nedostatka novca - u organizaciji Ministarstva odbrane - posetioci i vodiči su ušli samo sa ručnim lampama.

- Vojni objekat građen je za skladištenje nafte i naftnih derivata, a može se koristiti i za druge robne rezerve. Nažalost, izvedena je tek trećina planiranih radova - istakli su predstavnici Vojnograđevinske uprave MO, pružajući priliku gostima da zavire u svaki kutak i uvere su u namenu i korišćenje ovog prostora, o čemu kruže brojne glasine u Limskoj dolini i okolini.

JEZERO ULAZ u tunel, pored magistrale iz pravca Prijepolja, jesenas je zazidan jer je bio zatvoren daskama, pa je pretila opasnost da neko neovlašćeno uđe i nastrada: zbog mraka i rupa na gradilištu - pojasnili su predstavnici Vojnograđevinske uprave, dodajući kako posetioci, iz bezbedonosnih razloga, ne mogu prići ni malom jezeru podzemne vode u tunelu.

Kroz tunel se, inače, mogu kretati kamioni, a veći deo poda prekrivaju betonska podloga i kanali za kablove raznovrsnih instalacija. Deo impozantnog prostora ima ugrađenu rasvetu, a na više mesta vidljivi su ostaci ormana i cevi za dovod vazduha, za rad kompresora... Sudeći po započetim udubljenjima u stenama, kao i stepenu završetka prostorija za agregate i ventilacionu opremu, bilo je planirano da se skladište fazno pušta u rad. Zato se, valjda, hladnoća u tunelu oseća jedino u blizini ulazne kapije i ispod ventilacionog otvora, iskopanog u steni brda Ploča.

- Ovim javnim ulaskom u tunel rešena je višegodišnja enigma, iako smo oduvek tvrdili da se glasine zlurado šire i javnost nepotrebno uznemirava. Pažnju treba usmeriti na neka nova rešenja, kako bi se bar deo objekta završio i koristio - kaže načelnik Štaba za vanredne situacije u Novoj Varoši, Radivoje Bujišić, podsećajući kako je i u saopštenju Ministarstva odbrane navedeno da se u Bistrici ne skladišti nikakav, pa ni nuklearni otpad, te da se ovde ne uništavaju ubojna sredstava.