ČAČAK - Centar za socijalni rad predložio je Skupštini grada novu odluku o ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada. U njoj se navodi i potreba za novim oblikom prava, koje nije bilo sadržano u dosad važećoj odluci, a to je pravo na privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja, nazvano "Kuća na pola puta".
- Ovo pravo se može priznati deci i omladini bez roditeljskog staranja, kojima prestaje pravo na smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, odnosno domu, ili u hraniteljskoj porodici. Jer, kada deca navrše 18 godina i kada završe redovno školovanje, država više nema nikakvu obavezu prema njima - rekla nam je Stana Marinković, direktorka Centra za socijalni rad u Čačku. - Zato hoćemo da pomognemo toj deci. Da im obezbedimo privremeni smeštaj, dok se ne zaposle, ne snađu za svoj krov nad glavom.
Cilj projekta "Kuća na pola puta" jeste, kako kaže direktorka Marinković, da deca koja su bila u domu ili hraniteljskoj porodici, izađu iz sistema socijalne zaštite. To će se postići, pre svega, zapošljavanjem ove omladine, jer oni sa završenom srednjom školom imaju kapacitete da samostalno nastave život.
- Imamo već nekih ideja gde bismo smestili ovu decu, i na putu smo da obezbedimo taj smeštaj, dok bi grad opremio prostor - kazala nam je Marinkovićka. - Nemamo veliki broj ove dece, trenutno ih je dvoje u hraniteljskoj porodici, ali ovim projektom ćemo rešiti velike probleme. Pravo da borave u "Kući na pola puta" imaće, pre svega, deca iz Čačka, a ako prostorni kapaciteti ne budu popunjeni, onda ćemo primati decu i iz okolnih gradova, odnosno sve će biti regionalnog karaktera.
Po izlasku iz doma ili hraniteljske porodice deca će imati pravo da budu u ovom smeštaju godinu dana, uz mogućnost produženja za još jednu godinu. Privremeno stanovanje može prestati i pre isteka roka u slučajevima obezbeđivanja drugog smeštaja, privremenim ili trajnim regulisanjem radnog statusa, ali i nepoštovanjem kućnog reda od strane korisnika.


SOCIJALNA ZAŠTITA
PREDLOG odluke o ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada, u okviru koga je i predlog o novom pravu na "Kuću na pola puta", naći će se u utorak pred odbornicima, na petoj sednici Skupštine grada.