MALI: Srbija prva zemlja u regionu i jedina evropska zemlja van EU koja je emitovala zelene obveznice

MALI: Srbija prva zemlja u regionu i jedina evropska zemlja van EU koja je emitovala zelene obveznice

Prva zelena evroobveznica y Srbiji emitovana je danas u iznosu od jedne milijarde evra sa rokom dospeća od sedam godina i kuponskom stopom od 1,00 odsto, najnižom do sada postignutom na međunarodnom tržištu. Istovremeno, sa emisijom zelene evroobveznice, emitovana je i petnaestogodišnja evroobveznica u iznosu od 750 miliona evra, sa godišnjom kuponskom stopom od 2,05 procenata.

16. 09. 2021. u 20:59