JOŠ jedan veliki sportski događaj je privremena "žrtva" virusa korona. Evropskoudruženje univerzitetskog sporta u saradnji sa Organizacionim odborom 5. Evropskih univerzitetskih igara Beograd 2020, doneli su odluku da se zbog posledica epidemije virusa korona ovaj dogadaj odloži do leta 2021. godine,a naknadno će utvrditi i novi datum.

U trenutnoj situaciji, koja je bez presedana i prilično nepredvidljiva, zdravlje i blagostanje svih uključenih strana se ne mogu garantovati do jula, a ni učesnici se neće moći adekvatno pripremiti za takmičenja s obzirom na zastoje od početka pojave epidemije virusa.

- Sigurnost i zaštita svih učesnika EUG2020, sportista, zvaničnika, volontera, osoblja, publike, partnera, članova sportskih saveza, članova EUSA i svih građana su naša glavna briga, i ova odluka je doneta u konsultacijama sa najvišim državnim organima Srbije, a na dobrobit svih učesnika.