Danas u Skupštini Grada Jagodina, predsednik Skupštine grada Dragan Marković Palma primio je bivše igrače FK Jagodina na razgovor povodom neizmirenih obaveza ovog kluba od pre sedam godina.

Tim povodom predsednik Marković izdao je sledeće saopštenje :

Danas su kod mene na prijemu bili bivši fudbaleri FK Jagodina, sa svojim advokatom, u vezi neizmirenih obaveza FK Jagodina od pre više godina. Rezime sastanka je :

1. Grad Jagodina nije osnivač FK Jagodina i ni po jednom osnovu nema zakonske mogućnosti za izdvajanje sredstava za ovakve namene. Igrači nisu potpisivali trojne ugovore sa klubom i Gradom već samo sa klubom.

2. Grad Jagodina već godinama finansira sve sportske klubove i druga udruženja građana po unapred utvrđenom planu i programu. Grad Jagodina je redovno i u celosti izmirivao sve planom i programom predviđene obaveze prema klubovima i ostalim udruženjima građana, pa i prema FK Jagodina.

3. Osnovna uloga grada Jagodine je da izgradi infrastrukturu za sve sportove pa i za fudbal. Finansirao je izgradnju stadiona po evropskim standardima i pripadajućom infrastrukturom, pomoćne stadione, reflektore, čime su stvoreni uslovi da se u Jagodini odigravaju evropske utakmice i utakmice državne reprezentacije. Tekuće poslovanje kluba nije u nadležnosti Skupštine grada Jagodina, niti grad na bilo koji način može da utiče na to, osim da na na vreme prebaci predviđena sredstva za tekuće poslovanje kao i svim ostalim klubovima iz 32 različite sportske discipline, od fudbala do šaha.

Ni jedan grad u Srbiji ne može i nema obavezu da finansira takmičenje kluba koji igra u Super ligi. Mi smo napravili stadion i stvorili uslove klubu i igračima a klub treba da živi od sopstvenih prihoda. Igračima sam rekao da sam godinu dana pre ispadanja iz Super lige, kao gledalac a ne kao član uprave, prestao da gledam utakmice FK Jagodina.

Sa žaljenjem mogu da konstatujem da je Grad Jagodina pogrešna adresa za realizaciju zahteva bivših igrača FK Jagodina.

Neko od prisutnih igrača se požalio da mu član porodice nije zaposlen i ja sam u tom smislu ponudio pomoć.

Grad Jagodina nema ni zakonsku ni moralnu obavezu da izmiri davno nastala dugovanja.