SIMA ANDREJEVIĆ IGUMANOV: Osnivač Prizrenske bogoslovije

SIMA ANDREJEVIĆ IGUMANOV: Osnivač Prizrenske bogoslovije

SIMA Andrejević Igumanov (1804-1882) pripada prvoj generaciji velikih srpskih trgovaca i dobrotvora, rodonačelnik je modernog srpskog zadužbinarstva, ktitor crkava, manastira, škola, još u vreme kada podizanje važnih duhovnih i prosvetnih objekata nije postalo tako česta pojava kod imućnijih Srba.

sreda, 05. 08. 2020. u 19:44