POČASNI konzul Srbije na Kritu Nikolaos Papadantonakis kaže da je situacija teška, pričinjena je velika materijalna šteta.

Komentari (0)