"Za naše volontere nema prepreke da bi stigli do ugroženih". Ovo je "tvitovao" Crveni krst Crne Gore uz fotografiju od koje će vam zastati dah. Na njoj je čovek na uzanom visećem mostiću, koji na ramenu nosi džak brašna do ljudi kojima je u ovim teškim vremenima hrana praktično nedostupna osim na ovakav način.

Postavlja se pitanje koliko vas bi pristalo da bude volonter, a tek koliki broj vas bi prihvatio da ovo uradi.

Pogledajte hrabrog volontera na delu: