PLjEVLjA - Boračke organizacije, predstavnici lokalne samouprave, delegacije iz više opština Crne Gore i Srbije iz kojih su učestvovali borci u Pljevaljskoj bici i brojni građani polaganjem venaca i komemoracijom kod Memorijalnog centara na Stražici obeležili su godišnjicu Pvodecembarske bitke.


Govoreći o samim dešavanjima u decembru 1941. godine, u vreme same bitke, kao i nakon prekida sukoba između okupatorskih italijanskih vojnika i pripadnika partizanskog pokreta, predsednik pljevaljske Organizacije boraca Narodnooslobodilačkog rata 1941-1945. godine, Milenko Jović je poručio da je epski pesnik u stihovima „Od Pljevalja do Dolova pade trista sokolova“, sve rekao o tim danima.


- Odmazda fašističkih zločinaca bila je strašna. U toku bitke i posle bitke ubijenoje 196 građana Pljevalja i okolnih sela.


Zastrašujući su prizori ubistva čitavih porodica u krvavom zločinačkom piru posle bitke. Neizbrisivo sećanje na njih čuva i ovo Zborište, kazao je Jović dodajući da je tih dana bila prava hrabrost da se ukaže i pruži pomoć ranjenim pripadnicima Partizanskog odreda, kao i pripadnicima partizanskih četa sa prostora Pljevalja, Prijepolja i Bijelog Polja.


-Dati utočište ranjenom borcu značilo je potpisati svoju smrtnu presudu. A brojni su bili primeri ovakvog samožrtvovanja, kazao je Jović.


Ispred pljevaljske lokalne uprave prisutne je pozdravio podpredsednik pljevaljske opštine Mervan Avdović, koji je poručio da će se Pljevlja uvek sećati poginulih u toku Prvodecembarske bitke.


Foto: M. Drobnjak


Partizanski odred, sačinjen od devet bataljona, u sadejstvu sa Pljevaljskom, Bjelopoljskom i Mileševskom četom sa područja Prijepolja, u 2 sata 1. Decembra 1941. godine izveo je napad na varoš Pljevlja u cilju njihovog oslobođenja a zatim i povezivanje sa partizanskim jedinicama Srbije radi dalje zajedničke borbe.


Pročitajte još: SEĆANjE NA PLjEVALjSKU BITKU: Dve komemoracije na Stražici (FOTO)


Nisu uspeli osloboditi grad, dobro utvrđen od strane italijanske alpske divizije, koja je bila i tehnički nadmoćna. U bitci je poginulo 236 boraca, 270 je ranjeno, a tokom borbe i pod represalijama okupatora nakon bitke stradalo je 159 građana Pljevalja.