Naučni skup o stvaralaštvu najvećeg živog srpskog lingviste

V. K.

sreda, 16. 10. 2019. u 15:52

Научни скуп о стваралаштву највећег живог српског лингвисте

Radmilo Marojević Foto: Matica srpska u Crnoj Gori

Profesor Radmilo Marojević je vodeći savremeni njegošolog sa 45 godina naučnog rada

POVODOM 70 godina života i 45 godina naučnog rada profesora Radmila Marojevića, Institut za srpsku kulturu iz Nikšića organizuje skup „Naučno stvaralaštvo Radmila Marojevića“, koji je najveći živi srpski lingvista, vodeći savremeni njegošolog, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, profesor emeritus Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci i redovni član Međunarodne slovenske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Moskvi.

- Ovo naučno sabranje daje priliku da se prosudi i vrednuje delo najvećeg živog srpskog lingviste, vodećeg savremenog njegošologa i, svakako, najzaslužnijeg srpskog filologa danas za afirmaciju srbističke ideje. Poznato je da je naša nauka o jeziku i nauka o književnosti (srbistika) decenijama bila prekrivena pepelom zaborava, a svaka misao o obnovi srbistike bila je prokažena i satanizovana. I u prvoj (Aleksandrovoj) i u drugoj (Titovoj) Jugoslaviji vladala je serbokroatistička pseudonaučna paradigma, koja je bila politički motivisana i ideološki kolorisana, i koja je – po rečima Petra Milosavljevića „bila forma preko koje je sprovođen hrvatski filološki program“, ocebio je profesor dr Budimir Aleksić, idrektor Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića.-Značaj doprinosa profesora Radmila Marojevića za obnovu i afirmaciju srbistike je nemerljiv. Međutim, on se ne ograničava samo na srbistiku, jer njegova naučna i nacionalana delatnost predstavlja izuzetan doprinos obnovi unižene srpske filologije, ali i ukupne srpske nacionalne svesti i duhovnosti, i srpske kulture u celini.

U referatu „Osnovno izdanje Njegoševe Trilogije“ dr Nikola Marojević je pažnju usmerio na osnovno izdanje „Luče mikrokozma“, „Gorskog vijenca“ i „Šćepana Malog“, u izdanju eparhije Budimljansko-nikšićke, a u redakciji Radmila Marojevića, koja je izišla prošle godine.

-U pogovorima svakog dela Trilogije navedene su sve specifičnosti originalnog teksta, ne ulazeći u dublju tekstološku analizu, koju je inače autor obavio u izdanjima sa komentarima. Kritička izdanja „Gorskog vijenca“ i „Luče mikrokozma“ su odavno postala nezaobilazna u svakom ozbiljnijem bavljenju Njegošem, a uskoro se očekuje kritičko izdanje sa komentarima „Šćepana Malog“, naglasio je dr Nikola Marojević.

Prof. dr Miroslav Doderović je govorio o kritičkom izdanju „Gorskog vijenca“ iz 2005. godine koje je objavio podgorički CID.

- Profesor Marojević je dao jako kompleksno tumačenje oslobodilačke borbe crnogorskog naroda zahvaljujući velikom poznavanju crnogorske tradicije, istorije i geografije. Mnogobrojni toponimi iz „Gorskog vijenca“ dobili su novo tumačenje koje je fundirano na naučnim činjenicama koje su nesporne, istakao je Doderović.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije