IMAJUĆI u vidu kapitalne projekte, razvoj biznis-zona, Bjelasice i Đalovića pećine, smatramo da nam je potreban jedan studijski program koji je savremen i sa kojeg bi mogli da dobijemo kadrove spremne za rad nakon realizacije kapitalnih investicija. Jedan od tih programa bi bio sastavljen od predmeta iz elektrotehnike, mašinstva i informatike, koji bi se zvao Primenjena mehatronika. Dobili smo uveravanje da će se u narednom periodu raditi na otvaranju ovog studijskog programa u našem gradu, ali i još jednog programa na Biotehničkom fakultetu.

Ovo je kazao predsednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, koji je ugostio delegaciju Univerziteta Crne Gore, na čelu sa rektorom prof. dr Danilom Nikolićem, istakavši zadovoljstvo saradnjom Opštine Bijelo Polje i Univerziteta Crne Gore.


PROČITAJTE JOŠ:
Na pomolu rešenje za radnike „Grejanja“

- Studijski programi koji postoje ovde, doprineli su razvoju Bijelog Polja kao grada studenata - kazao je Smolović.

Sledeći vladinu politiku razvoja severa i činjenicu da se realizuje veliki broj razvojnih projekata, konstatovano je prilikom ovog susreta, da je potrebno otvoriti posebne programe za visoko obrazovanje profila potrebnih u poljoprivredi, turizmu i drugim delatnostima.

- Razmatrali smo mogućnost otvaranja jednog tehničko-tehnološkog programa, zato su sa nama bili i dekani Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta. Ideja nam je da otvorimo jedan studijski program u vezi sa održavanjem elektro i mašinskih sistema, koji je preko potreban ne samo Bijelom Polju nego i regionu severne Crne Gore - kazao je posle sastanka rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić.


PROČITAJTE JOŠ:
Đukanović primio novog ambasadora tzv. Kosova


Zgrada Ekonomskog fakulteta

PROGRAMI

U BIJELOM Polju trenutno postoje tri studijska programa Univerziteta Crne Gore, Ekonomski fakultet - Studije menadžmeta, Pravni fakultet i Biotehnički fakultet - Studijski program kontinentalno voćarstvo.