Jedinstvena polisa i za štetu od naleta vozila na divljač

Tanjug

petak, 30. 08. 2019. u 23:59

Јединствена полиса и за штету од налета возила на дивљач

Foto P. Milošević

Hrvatska vlada dodeliće sredstva za finansiranje osiguranje za štetu nastalu od naleta vozila na divljač u 2019. godini
Hrvatska vlada dodeliće sredstva za finansiranje osiguranje za štetu nastalu od naleta vozila na divljač u 2019. godini.

Odlukom, koju je hrvatska vlada juče donela, predviđeno da se sa Hrvatskim lovackim savezom sklopi ugovor o dodeli 20 milijuna kuna (2,7 miliona evra), prenosi portal Dnevno.hr.

Zakonom o lovstvu propisana je odgovornost lovovlasnika za štetu koju učini divljač, ako su oštećeni preduzeli odgovarajuće mere radi sprečavanja šteta od divljaci.

Štete od naleta divljači u saobraćaju su u značajnom porastu, jer se stanište za divljač menja pod uticajem ljudi, a osiguravajuća društva određuju visoke premije osiguranja, pa su tako lovoovlasnici, odnosno lovačka društva dovedena pred postupak likvidacije i odustajanja od zakupa prava lova.

Kroz jedinstvenu polisu osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila na divljač za područje cele Hrvatske smanjiće i opterećenje pravosudnog sistema uzrokovano velikim brojem sudskih postupaka oko utvrdivanja štete.

Dosadašnjom neujednačenom sudskom praksom i dugotrajnim neizvesnim postupcima, lovovlasnici su dovedeni u nezavidni položaj, suoceni s visokim odštetama i zateznim kamatama, a oštećenici sa nemogucnošću naplate štete.

Povećanjem broja vozila na putevima i ubrzanim razvojem mreže saobraćajnica, štete od naleta divljači na vozila su sve češće i veće, a ljudski uticaj na okolinu zbog intenzivne poljoprivredne proizvodnje menja i smanjuje prirodna staništa divljaci. Divljač u potrazi za hranom i skloništem sve češće prilazi rubnim urbanim područjima i pojavljuju se na putevima gđe izazivaju saobraćajne nezgode.

"Kroz ovu jedinstvenu polisu osiguranja koju finansiramo sa 20 miliona kuna pomažemo lovovlasnicima na način da umesto plaćanja šteta ulažu u unapređenje lovne privrede i zaštitu divljači na području cele Hrvatske", rekla je ministarka Marija Vučković nakon jučerašnje sednice vlade.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije