CENTRALNA banka usvojila je odluku o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, kojom je uvedeno ukidanje kolaterala kao kriterijuma za klasifikovanje kredita. Takav akt, kaže predsednik Udruženja banaka Bratislav Pejaković, ne osporava banci da kao zalog za kredit uzme nepokretnost - stan, kuću, poslovni prostor ili zemljište.

- Banke će zadržati pravo na obezbeđenje za kredit i to na tri nivoa - pratiće priliv i odliv novca na računu, u slučaju kašnjenja aktivirati, ukoliko klijent poseduje hartije od vrednosti, ali i hipoteku na nekretninu - pojasnio je Pejaković komentarišući Odluku Centralne banke. - Kolateral će i dalje da se uzima od strane banaka jer je to specijalni deo zaštite potraživanja. Samo je pitanje koji će iskoristiti primarni prateći priliv i odliv novca na računu klijenta, sekundarni - aktiviranjem hartija od vrednosti, ako ih klijent ima ili tercijarni - aktiviranjem hipoteke, odnosno stana, poslovnog prostora ili zemljišta.


PROČITAJTE JOŠ: KRITIKE MINISTRU ZDRAVLjA: Imali ste više sreće nego pameti!

Ipak, napominje, odluka monetarne vlasti uticaće na poslovanje banaka, jer su do sada stanovi, kuće, zemljište založeni kao obezbeđenje kredita bili prvorangirani.

- Hoće li se ova Odluka odraziti na bilans banaka? Hoće, ali ne očekujemo u nekom velikom obimu, jer bi to u krajnjem uvećalo troškove klijentima banaka - istakao je predsednik Udruženja banaka.

Inače, prema podacima Centralne banke, za 2,9 milijardi evra odobrenih kredita vrednost založenih hipoteka na nepokretnosti iznosi 3,4 milijarde, dok su novčani depoziti na kraju juna koji služe kao sredstvo obezbeđenja bili 209 miliona evra.

LOŠI KREDITI

IZ monetarne vlasti je saopšteno da je udeo loših zajmova u bankarskom sistemu malo iznad četiri i po procenta, te da od 13 banaka pet ima veći udeo loših kredita od proseka. Odluku o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, Savet Centralne banke usvojio je ovih dana, a primena će, kako je navedeno, početi 1. januara 2020. godine.