HOĆE li "istorija" kao predmet u crnogorskim srednjim stručnim školama preživeti "novu reformu", makar i ovakva od čijeg sadržaja se gnuša pola Crne Gore? U kojoj se "uči" o ulozi Crne Gore u ratnim dešavanjima, napadima njenih rezervista, kao pripadnika JNA na dubrovačku regiju, o NATO bombardovanju samo Srbije koja je pretrpela ljudske gubitke i velika razaranja, opsadama Srebrenice, Sarajeva, Vukovara...

Pročitajte još: Hajka na Njegoša i Kiša!

Prosvetari i nastavnici istorije i geografije (njih 38) uputili su pismo Nacionalnom savetu za obrazovanje (verovatno iz straha da će ostati bez posla) upozoravajući da je reforma nastave u osnovnim školama nanela štetu učenicima i da je potrebno da se preispita metodologija kojom se menjaju obavezni predmeti u srednjim stručnim školama.

Pročitajte još: ŠOKANTNA VEST ZA DEO LINGVISTA U CRNOJ GORI: Crnogorski je samo varijanta srpskog jezika

- Svih ovih pet hiljada godina koliko postoje škole kao civilizacijski izraz - istorija i geografija orijentišu učenike u vremenu i prostoru. Istorija određuje naše mesto na vremenskoj liniji u odnosu na naše pretke i naše potomke, dok geografijom stičemo pravo na ličnu kartu građanima Zemlje - navodi se u pismu.

U odbranu ovog predmeta, ali i sociologije, uključila se Studentska inicijativa upozoravajući da bi u slučaju da se "crne slutnje" obistine - smisao postojanja Filozofskog fakulteta bio doveden u pitanje. Međutim, direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković poručuje da nastavnici neće ostati bez posla iako se ukidaju istorija i geografija kao obavezni predmeti.

PREŽIVEO SAMO SAN...

MINULIH godina, iz crnogorskih škola je izbačen srpski jezik, pa je usledilo "ćeranje" najvećih srpskih pisaca, dok je i Njegoš na margini. Iz "Gorskog vijenca" ne uči se "Posveta prahu oca Srbije", niti ijedan deo koji govori o Srbima i srpstvu. Pažnja je usmerena na san Vuka Mandušića. Iz udžbenika su nestali Sveti Sava, Teodosije, Jefimija, Stefan Lazarević, Jovan Jovanović Zmaj...