Srpski nacionalni savet Crne Gore saopštio je danas da je Uprava policije odbila njegov zahtev za pristup informacijama kojima se traži dostavljanje informacije o statusu zabrane ulaska u Crnu Goru Matiji Bećkoviću, Dejanu Miroviću, Aleksandru Rakoviću i Čedomiru Antiću, ocenjujući da to predstavlja očiglednu diskriminaciju tih pojedinaca, ali i zvanične srpske organizacije u Crnoj Gori.


Srpski nacionalni savet Crne Gore navodi da je Uprava policije - Ođeljenje za analizu i unapređivanje rada policije, odbilo i zahtev za dostavljanje obaveštenja da li takva zabrana postoji i, ukoliko postoji, koji su razlozi za njeno određivanje i da li je eventualna zabrana vremenski ograničena.


PROČITAJTE I: ZABRANA ULASKA NE MOŽE DA GA ZAUSTAVI: Bećković će ipak govoriti na proslavi u Budvi


"U obrazloženju se navodi da je članom 14 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da organ može ograničiti pristup informacijama ili delu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od obelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti", kaže se u saopstenju.


Imajući to u vidu, navodi se da organ može da ograniči pristup informacijama radi zaštite privatnosti lica, odnosno zaštite prava na poštovanje privatnog i porodičnog života Bećkovića, Mirovića, Rakovića i Antića, a u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnostima.


U obrazloženju odluke se kaže da u konkretnom slučaju prava na pristup informacijama koje su predmet zahtjeva, odnosno pravo na podnošenje zahtjeva, imaju fizička lica na koje se informacije odnose i organ vlasti je dužan da im omogući pristup informacijama koje su predmet ovog zahtjeva, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.


Srpski nacionalni savet smatra da se rešenjem da se odbije njegov zahtev pokazuje odnos aktuelne vlasti prema zvaničnoj organizaciji srpskog naroda, registrovanoj u Vladi Crne Gore, i da predstavlja očiglednu diskriminaciju navedenih pojedinaca, ali i zvanične srpske organizacije u Crnoj Gori koja se interesovala za razloge drastičnog kažnjavanja oduzimanjem prava na slobodu kretanja istaknutim pojedincima srpskog naroda.


Srpski nacionalni savjet ističe da nije zadovoljan ovakvom odlukom Uprave policije i shodno mogućnostima za ponovno podnošenje zahteva, advokatska kancelarija Saveta tražiće pojedinačna punomoćja od Matije Bećkovića, Dejana Mirovića, Aleksandra Rakovića i Čedomira Antića, kako bi konačno i oni lično, i javnost u Crnoj Gori i šire, dobili zvanično obrazloženje o njihovom statusu zabrane ulaska u Crnu Goru.