KOSCI sa tromeđe Crne Gore, Srbije i Republike Srpske okupili su se na mobi koja je organizovana u pljevaljskom selu Poblaću pokušavajući da očuvaju tradiciju koja je nekad bila sastavni deo života i rada na selu u ovim krajevima. Bila je to prilika da se podseti na nekadašnje mobe, ali i da se sastanu i druže komšije, kumovi, rođaci i prijatelji sa područja koje je sada ispresecano granicama.

Pročitajte još: Pljevlja: Centar ostaje bez drvoreda lipa

U Poblaću je kosce okupio domaćin Radoje Tošić, na čijem su imanju i pre 50 godina mobe okupljale najveći broj ljudi.

- Nekada su ovi skupovi bili kao vašari. Posle kosidbe bi se družili, red rada, red jela i pića, red pesme i šale pa uveče kad bi se razilazili prosto im je bilo žao - kazao je Tošić.

Koscima, kojih je bilo više od dvadeset, nije smetala vrelina letnjeg dana, uživali su u nadmetanju i druženju.

Pročitajte još: „MOBA“ NA SOKO-GRADU: Uče lekcije roda svoga (FOTO)

Kozbaša je bio Radoš Tošić iz Žabljaka, koji je kazao da kozbaša mora da zavede red, da drže ljudi odstojanje, da se kozbaša poštuje, jer je to obično čovek koji poznaje domaćina.

- Na mobi se nije gledalo ko je odakle, koje je vere, političkog opredeljenja - kažu kosci. - Bilo je samo bitno dobro druženje i da se posao završi.

Posle rada, red je i da se "zalije"


Po starom dobrom običaju, nakon kosidbe sledila je bogata trpeza sa tradicionalnim jelima tog kraja, a posle se pevalo, igralo i veselilo do kasno u noć.

UDRUŽENI RAD

MOBE su davnašnji narodni običaj udruživanja rada ili međusobnog pomaganja na selu. Sazivane su uglavnom prilikom poslova koji su bili hitni i neodložni kako bi se lakše i brže obavili obimniji sezonski poslovi. Odlazak na mobu bio je dobrovoljan, a rad je bio besplatan. Domaćin je obavezan da radnike što bolje ugosti. Obično na mobe su dolazili mladi, a to je bila prilika i za druženje i zbližavanje.