OPŠTINA Podgorica pripremila je Odluku kojom će vlasnici nelegalnih objekata koji nisu predali zahtev za legalizaciju, kao i onima kojima je on odbijen, naplaćivati naknadu za korišćenje prostora. Takođe, Odlukom je predviđeno da Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada, svim građanima čiji "divlji" objekti budu određeni za rušenje, obezbedi novac za iznajmljivanje stana i to u periodu od šest meseci do tri godine.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata je inače, uveo obavezu jedinicama lokalne samouprave da, u slučaju uklanjanja bespravnog objekta osnovnog stanovanja, vlasniku i članovima njegovog domaćinstva obezbedi alternativni smeštaj.

- Alternativni smeštaj može se obezbediti davanjem naknade za zakupninu stana, kao i sredstava za kupovinu građevinskog materijala. Pravo na naknadu za zakupninu je vremenski ograničeno pravo i traje najviše šest meseci sa mogućnošću produženja prava ali najduže do dve godine, odnosno maksimalno do tri godine - navodi se u odluci.

Na dvonedeljnoj javnoj raspravi je još jedna odluka Opštine Podgorica, njom je predviđeno da vlasnici bespravnih objekata koji se nalaze na ortofoto snimku, a koji nisu podneli zahtev za legalizaciju objekta, kao i vlasnici nelegalnih objekata kojima je zahtev za legalizaciju odbijen, plaćaju godišnju naknadu za korišćenje prostora.

Pročitajte još: Za "divlju" gradnju u Crnoj Gori i do pet godina zatvora

- Imajući u vidu da ova naknada treba da bude mehanizam pritiska na vlasnike bespravnih objekata da ih legalizuju, njena visina mora biti veća u odnosu na ukupne godišnje izdatke vlasnika bespravnog objekta koje ima u postupku legalizacije - piše u odluci.

Predsednik podgoričkog Odbora Radničke partije, Radovan Tošković smatra da su ovakve odluke samo posledice neodgovornog postupanja lokalne samouprave, te da bi trebalo tražiti odgovornost od lica u nadležnim institucijama koja su dozvolila da dođe do ogromnog broja nelegalno izgrađenih objekata.

- Nijedna kuća nije nikla preko noći, već su nadležni godinama žmurili na divlju gradnju. Sada se svi suočavamo sa posledicama, a trebalo bi potražiti uzroke. Nije sporno da se obezbedi alternativni smeštaj, mada čisto sumnjam da će se objekti i rušiti. Veći je problem što je država uspela da nađe još jedan način da opljačka svoje građane i to kroz novoizmišljene naknade za korišćenje prostora. Verujem da je ovo sve bio unapred osmišljen projekat, pustili ih da grade, a sada će im uzeti i ono malo što im je preostalo i staviti im omču oko vrata - Kazao je Tošković.

Odbornik Demokrata, Nikola Kažić, ocenio je da Odluka o naknadi za korišćenje prostora neprihvatljiva, jer se ne zna broj bespravno sagrađenih objekata, te da je trebalo poštovati zakonsku proceduru i prvo odraditi ortofoto snimak, pa ući u proces legalizacije.

ZA RENTU DO 180 EVRA

SREDSTVA za alternativni smeštaja obezbeđivaće se iz budžeta glavnog grada i to od novca stečenog u postupku legalizacije bespravnih objekata, iz donacija ali u drugih izvora u skladu sa zakonom. Mesečni iznos naknade za zakupninu stana za jednočlano domaćinstvo iznosiće 60 evra, uz uvećanje od 30 evra za svakog sledećeg člana domaćinstva, ali ne više od 180 evra u ukupnom iznosu. Za kupovinu građevinskog materijala, limit je 2.160 evra za jednočlano domaćinstvo, uz dodatno uvećanje za svakog sledećeg člana u iznosu od 1.000 evra, ali ne više od 6.480. Umesto ovog vida obezbeđivanja alternativnog smeštaja korisnik može dobiti i kredit.