OSOBE sa invaliditetom u Crnoj Gori suočavaju se sa raznim vidovima diskriminacije i to u gotovo svim oblastima društvenog života, smatraju u nevladinoj organizaciji Savez udruženja roditelja dece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa", koja se bavi problemima i pružanjem podrške osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

- U oblasti pristupačnosti, mnogi veoma važni objekti, kao što su domovi zdravlja, bolnice, centri za socijalni rad, područne jedinice Fonda PIO, zdravstvenog osiguranja, opštine, pošte, banke i drugi, nemaju pristupačne prilaze - liftove, rampe, prilazne platforme, što posebno osobama koje koriste invalidska kolica otežava, pa čak i onemogućava pristup pomenutim ustanovama - kazali su iz tog saveza za "Novosti".

Pročitajte još: More za 4.000 invalida

Kako navode, osobe sa invaliditetom često se sa problemima susreću i u oblasti socijalne zaštite, jer moraju da vode sudske postupke za ostvarenje prava koja im po propisima pripadaju - pravo na ličnu invalidninu, pravo na tuđu negu i slično.

- U oblasti zdravstvene zaštite, u pojedinim zakonskim odredbama, lečenje i rehabilitacija se uslovljavaju godinama starosti osiguranika, što je suprotno Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom. Takođe, u oblasti obrazovanja u mnogim opštinama nedostaju logopedi, fizioterapeuti, defektolozi, a brojne škole, posebno u selima, nemaju odgovarajuću infrastrukturu - navode iz "Naše inicijative".

AKTIVNOSTI SAVEZA SAVEZ već 17 godina radi na poboljšanju položaja dece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom. Aktivni smo u gotovo svim sferama društvenog života, koje su od interesa za pomenutu populaciju. Taj trend planiramo da nastavimo i u narednom periodu kroz razne projektne aktivnosti, a u saradnji sa drugim NVO, državnim i lokalnim organima, međunarodnim organizacijama, kako bismo doprineli poboljšanju kvaliteta života ove populacije - poručili su iz Saveza.

Ova populacija nailazi i na brojna ograničenja i diskriminacije kada je reč o zapošljavanju, jer, kako tvrde, nadležne institucije često ne poštuju propise u vezi sa profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.

- Postignut je određen napredak u pojedinim oblastima, ali još ima mnogo prostora i potrebe da se značajnije popravi položaj ove populacije - ističu iz te NVO. - Nadamo se da će se približavanjem Crne Gore EU, usled obaveze usvajanja međunarodnih standarda u ovoj oblasti, poboljšavati sveukupni položaj osoba sa invaliditetom - kazali su iz "Naše inicijative".

PODRŠKA

MINISTARSTVO za ljudska i manjinska prava podržalo je projekat "U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom", čija suština je, kako navode, smanjenje neravnopravnosti osoba sa invaliditetom u odnosu na ostale građane Crne Gore.