MALOLETNIČKA delinkvencija u Baru je u porastu. Prema podacima Centra za socijalni rad, u 2018. godini evidentirano je 97 maloletnika asocijalnog ponašanja, dok ih je u 2017. bilo 82. Najviše je maloletnika počinilaca prekršajnih dela, i to najčešće iz Zakona o bezbednosti saobraćaja (vožnja automobila bez vozačke dozvole). Registrovane su i krađe, teške krađe, razbojništva, navode u Centru za socijalni rad.

Stručni tim Centra za socijalni rad (psiholog, pedagog i socijalni radnik) obavlja savetodavne razgovore sa počiniocima ovih dela, nastojeći da im ukaže na štetnost i konsekvence takvog ponašanja. Ipak, najvažniji su komunikacija i dobri odnosi unutar porodice, i to pre nego što dođu u sukob sa zakonom.

Pročitajte još - Maloletnička delinkvencija: Ulaznica za mafijaški život

- Centar za socijalni rad je "treća stanica" na kojoj se zaustavlja maloletnik koji je u sukobu sa zakonom - kazala je psiholog Andrijana Raković. - Prvi do informacija dolaze nadležni u Upravi policije, a potom tužilac, koji odlučuje o tome da li ima elemenata krivičnog dela, posle čega Centar dobija obaveštenje od tužioca. Naš tim potom daje mišljenje o podobnosti, odnosno procenu ličnosti maloletnika. Kada su u pitanju maloletnici ispod 14 godina, koji su krivično neodgovorni, pozivamo ih na razgovor sa roditeljima.

Iako pravila nema, praksa nesumnjivo pokazuje da se ovakav vid ponašanja mladih, koji od ranog doba dolaze u sukob sa zakonom, izraženije manifestuje kod dece koja potiču iz disfunkcionalnih porodica u kojima je izostao vaspitni uticaj roditelja ili staratelja.

Psihološkinja Raković je kategorična u tvrdnji da ako deca i provode vreme u "lošem društvu" van kuće, na šta se neretko pozivaju roditelji problematične dece, to ne može u tolikoj meri da utiče na njihovo ponašanje i donošenje pogrešnih odluka koje se kose sa zakonskim regulama.

RECIDIVI POJAVA recidiva je zabrinjavajuća - prošle godine je Centar za socijalni rad registrovao 35 maloletnika u recidivu, od kojih su njih čak 19 višestruki recidivi. Osim najučestalijih - krađa, teška krađa, razbojništvo, evidentirana su i mučenja životinja, falsifikovanje isprava...

Roditelji u Baru su spremni da sarađuju. Ipak, naročito je teško kada su u pitanju recidivi - tada roditelji prepoznaju sopstvenu nemoć.

- Iako društvo u kojem se deca kreću može da ima određenu ulogu, dobra roditeljska podrška će odneti pobedu nad lošim uticajima i neprimerenim izazovima. Važni su poverenje, razgovor... Ne prihvatam kvalifikovanje odnosa između roditelja i deteta kao drugarski odnos. Vi svom detetu ne možete biti drug. Vi ste mu roditelj! Treba jasno postaviti granice i upravljati tim granicama. Jedino tako ste na pravom putu - tvrdi Rakovićeva.

PROPISANE ZAKONSKE MERE

ZAKON o postupanju prema maloletnim licima propisuje mere pojačanog nadzora, vaspitne i institucionalne mere.

- Vaspitne mere podrazumevaju sudski ukor, kao i mere posebne obaveze, dok mere pojačanog nadzora podrazumevaju veću kontrolu od staratelja ili zakonskog zastupnika, odlazak u dnevni boravak odgovarajuće ustanove ili organizacije za vaspitanje i obrazovanje maloletnika. Institucionalne mere su upućivanje u institucije zavodskog tipa, nezavodskog tipa ili maloletnički zatvor - navodi Raković. - Institucije zavodskog tipa su Centar za decu i mlade "Ljumović" i deo ZIKS u Spužu.