Savet ministara BiH u tehničkom mandatu usvojio je informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na kraju prošle godine koja je iznosila 11,118 milijardi KM, od čega je spoljni dug 8,205 milijardi KM ili 73,8 odsto, a unutrašnji dug 2,913 milijardi KM ili 26,2 odsto.

- Unutrašnji dug je smanjen za 241,4 miliona KM, a spoljni dug je povećan za 352,4 miliona KM u odnosu na 2017. godinu, saopšteno je iz Saveta ministara.

Pročitajte još - U BiH političari zarađuju osam puta više od građana

U ukupnoj javnoj zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,16 odsto, Republika Srpska sa 46,71 odsto, institucije BiH sa 0,66 odsto, a Brčko distrikt sa 0,47 odsto. Udio javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u prošloj godini iznosio je 32,9 odsto.

Kada se posmatra struktura spoljnog duga po kreditorima, najveći udio imaju Svetska banka - IDA i IBRD sa 33,51 odsto, Evropska investiciona banka sa 22,94 odsto, Pariški klub kreditora sa 7,78 odsto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,70 odsto, Međunarodni monetarni fond sa 5,05 odsto, što predstavlja 75,98 odsto ukupne spoljne zaduženosti.

Servis spoljnog duga BiH u prošloj godini iznosio je 976,43 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 839,53 miliona KM, a na kamate 136,9 miliona KM. Ovaj izveštaj biće dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.