GRADOVI na severu Crne Gore svakim danom su sve prazniji, a iseljavanje stanovništva nastavljeno je i u 2017. godini. Teška ekonomska situacija, izražena nezaposlenost, samo su neki od razloga koji utiču na to da građani sa severa svakodnevno napuštaju svoja ognjišta i svoje novo utočište traže u Podgorici i primorskim opštinama.

Ovo tvrdi Nevladina organizacija “Euromost” rukovodeći se novim podacima koje je obradila u sprovedenom istraživanju Ministarstva unutrašnjih poslova koje evidentiraju kroz prijavu i odjavu prebivališta.

Pročitajte još: Sever Crne Gore za 25 godina izgubio 50.000 stanovnika

- Bijelo Polje je u 2017. godini na prvom mestu u Crnoj Gori kada je reč o smanjivanju broja stanovnika. U Bijelom Polju je tokom prošle godine broj stanovnika smanjen za 487, a negativni trend je nastavljen i u toku 2018. godine. Od početka ove godine na području ove opštine rođena je samo jedna beba, što doprinosi opštoj negativnoj slici priraštaja stanovništva.

Ukupno sa severa Crne Gore u toku prošle godine iselilo se 1.390 stanovnika, tvrdi “Euromost”, prema čijim podacima je iz Opštine Berane iseljen 191 stanovnik, Pljevalja 187, Andrijevice 111...

Euromost” podseća da su sve ove opštine u 2017. godini imale negativan prirodni priraštaj, Berane (-29), Pljevlja (-237), Andrijevica (-34). Severni region je u 2017. godini u negativnom prirodnom priraštaju (-313).