PREDSTAVNICE majki sa troje i više dece, koje zahtevaju povlačenje Zakona o smanjenju naknada, pregovarale su juče sa članovima Vlade, potpredsednikom Milutinom Simovićem, ministrom rada Kemalom Purišićem i ministrom finansija Darkom Radunovićem. Majke očekuju da će nadležni shvatiti da su pogrešili i da će poništiti sporni propis. U protivnom, nastaviće sa protestima, i proširiti ih na celu Crnu Goru.

Premijer Duško Marković, međutim, već je poručio da će Vlada teško povući odluku o smanjenju pomoći, ali da će pokušati da im razliku nadoknadi preko drugih modela socijalne politike, kao što su dečiji dodatak ili posebne naknade za treće i četvrto dete. Takođe ih je upozorio da neće trpeti ucene.

Podsetimo, više hiljada žena dva dana je protestovalo ispred zgrade Vlade zbog odluke o umanjenju naknade za majke sa troje i više dece sa 336 evra na 264 evra, i sa 192 evra na 144 evra.

MMF ZA UKIDANjE POMOĆI Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda predložila je crnogorskoj vladi da ukine naknade za majke sa troje i više dece kako bi se racionalizovala javna potrošnja. S obzirom na to da Crna Gora nema aranžman sa MMF, preporuke ove monetarne institucije nisu obavezujuće za državu.

Predsednik Radničke partije Janko Vučinić rekao je, za "Novosti", da je smanjenje naknada za majke sa troje i više dece protivzakonito i protivustavno. Kako je naveo, Ustavom je definisano da zakon ne može imati povratno dejstvo, a oni su, kako dodaje, doneli propis i primenjuju ga retroaktivno.

- Zakon se ne može tako primenjivati. Takođe, stečeno pravo je doživotno, a Vlada je dirnula u to. Ovo je definitivno vid jednog pravnog nasilja i vlast se ponaša nezakonito - ocenio je Vučinić.

Kada su u pitanju ocene o tome da je zakon diskriminatorski, on tvrdi da nijedan zakon nije idealan i da bi ga trebalo, kako ističe, menjati nabolje, a ne da se uzme od žena koje su dobile socijalna davanja.

- Uzimaju od najsiromašnijih i najugroženijih. Brojnim ženama je to sada osnovno primanje, tako da je potpuno opravdan protest majki. Imaju podršku svih poslanika koji su doneli taj zakon - poručio je Vučinić.