PODGORICA - Deset godina je prošlo od obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu čiji rezultat i danas ne priznaje polovina njenog stanovništva. Prema podacima predsednika referendumske komisije Francišeka Lipke, za nezavisnost je glasalo 55 odsto birača, dok je protiv bilo njih 44,5 odsto. Uz izlaznost od 86,5 procenata od ukupnog broja, suverenističkih glasova bilo je 230.661, a onih za očuvanje državne zajednice SCG 185.002. Referendumsku kampanju pratili su incidenti, tuče, pritisci, antisrpska histerija, vaskrsavanje starih podela koje su u međuvremenu postale još jače i dublje. Gotovo da nema familije u Crnoj Gori (oko 150.000) koja nije "poderana" po nacionalnim, verskim i jezičkim šavovima. Dva brata od iste majke, a "dva sveta"!

U susret novom obeležavanju nezavisnosti, "Novosti" će se baviti "Bijelom knjigom", jedinim dokumentom između čijih korica je smešteno sve ono loše što se dešavalo na biračkim mestima, u selima i gradovima, danima i mesecima pre "sudbonsnog dana", a na šta je još tada ukazivao blok za zajedničku državu. Ceo jedan tim prikupljao je na hiljade činjenica, materijala koji govore da referendum 21. maja o državnopravnom statusu Crne Gore nije bio demokratski, a ni evropski. Pa, iako takav, Evropa je Milu Đukanoviću priznala državnu nezavisnost.

- Objavljivanjem ovog dokumenata na 1.290 strana, mali deo javnosti je imao priliku da stekne verodostojan uvid u pomenuta zbivanja. Nažalost, zbog nedostatka sredstava, izdavač IIC "Narodna misao" štampao je ovo izdanje u skromnom tiražu od 500 primeraka, tako da najšira javnost nije dovoljno upoznata s njenim sadržajem - kaže Jovan Markuš, jedan od tvoraca ovog zbornika. - Mišljenja sam da dokumenta sadržana u "Bijeloj knjizi" predstavljaju neizbrisiv trag, odnosno veran otisak ovog, po mnogo čemu burnog i kontroverznog perioda u istoriji Crne Gore, i dragocenu građu za buduće istraživače i analitičare.

"Bijela knjiga", kaže sagovornik "Novosti", trebalo je da bude i podsticaj ostalim učesnicima u referendumskom procesu, separatističkom bloku i predstavnicima EU da objave zbornike svojih dokumenata o referendumskom procesu.

- To se, međutim, do danas nije desilo, kao što se nije desilo da nijedan od dokumenata tokom proteklih pet godina bude osporen. Ono što je od naše strane bilo realno moguće u tom trenutku je da ostavimo sadašnjim i budućim generacijama verodostojna dokumenta, iz kojih bi se mogao izvesti jasan zaključak o tome kako je tekao završni čin referendumskog procesa u Crnoj Gori. Na ovo nas je obavezivao osećaj odgovornosti, pre svega prema hiljadama ljudi koji su učestvovali u drugačijem promišljanju sudbine Crne Gore. "Bijela knjiga" je naš prilog generacijama koje dolaze.

Osnov za održavanje referenduma u Crnoj Gori 2006. godine bili su Ustav Crne Gore iz 1992. godine, Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora iz 2003. godine i leks specijalis - Zakon o referendumu o državnopravnom statusu koji je usvojila Skupština Crne Gore 1. marta 2006. godine. Na osnovu ovog zakona parlament je doneo odluku da se raspiše referendum koji će se održati 21. maja 2006. godine.

Sutra: Birači iz drugih država