PODGORICA - Zelene livade kod graničnog prelaza Božaj sa Albanijom dočekaće hiljade migranata, ako odluče da se preko Crne Gore domognu zapada u potrazi za boljim životom.

Parcela u takozvanoj Nikinoj uvali, kod graničnog prelaza Božaj, očišćena je i spremna da prihvati izbeglički talas koji bi mogao zapljusnuti Crnu Goru, ukoliko migranti promene rutu kretanja ka Zapadnoj Evropi.

Sirijski migranti mogli bi da krenu novom rutom kroz Crnu Goru preko Konavala kako bi ušli u Hrvatsku, ocenjeno je iz Službe za zaštitu i spasavanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a tamošnji zvaničnici su zahtevali od hrvatskih vlasti da država ne dozvoli izbeglicama da uđu u tu županiju.

Nemačka N-TV objavila je skicu "nove rute" kojom bi izbeglice koje traže spas u Evropi mogle da se kreću. Prema toj mapi, izbeglice bi mogle da iz Grčke krenu ka Albaniji, preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske ka Zapadnoj Evropi.

ŠATORSKA NASELjA Postojeći kapaciteti za smeštaj migranata i izbeglica su Centar za tražioce azila sa 80 mesta, Prihvatilište za strance koje ima 50 mesta, i Javna ustanova "Ljubović" 25 mesta. Predviđena je adaptacija objekata policije Krenza u Podogorici, kao i Zoganja u Ulcinju, čime bi se dobilo oko 500 mesta za smeštaj migranata. Formiranje šatorskih naselja od oko 1.000 mesta predviđeno je na više lokacija zavisno od procene i potreba.

Za migrante iz ratom zahvaćenih područja obustavljen je ulaz u Makedoniju kod Đevđelije, zbog strožih mera kontrole i selektivnijeg propuštanja. Granicu mogu da pređu samo oni koji imaju potpunu dokumentaciju.

Premijer Milo Đukanović ranije je kazao da će Crna Gora morati da zatvori svoje granice za migrante ukoliko to učine članice EU.

- Crna Gora će morati da zatvori svoje granice ukoliko Makedonija zatvori granicu sa Grčkom, a granične restrikcije uvedu Mađarska i Austrija - rekao je Đukanović.

Iz Vlade je ranije saopšteno da postoji plan prihvata migranata ukoliko stignu na crnogorske granice.

Prema tom planu koju je saopšten još pre nekoliko meseci, Crna Gora ima spremne kapacitete za priliv u proseku oko dve hiljade migranata dnevno.