Posebne dozvole za sve strance

D. OBRADOVIĆ

05. 02. 2015. u 13:42

Посебне дозволе за све странце

Svi podaci biće na jednom mestu

Predstavljen novi Zakon koji reguliše boravak stranih državljana u Crnoj Gori. Biće smanjenja nelegalna migracia

PODGORICA - Prvi put, stranci koji se nalaze u Crnoj Gori posedovaće jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad, u obliku kartice sa biometrijskim podacima, koje će im služiti za dokaz o legalnom boravku, pravu na rad i kao identifikacioni dokument.

Direktor Direktorata za upravne unutrašnje poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Abid Crnovršanin kazao je u sredu, na predstavljanju Zakona o strancima, da je Crna Gora posle Hrvatske jedina država u regionu koja ima ovakvo zakonsko rešenje i u kojoj će se, na jednom šalteru, rešavati sva pitanja vezana za strance i izdavati ovakva vrsta dozvole.

Ovakvo rešenje će, prema njegovim rečima, omogućiti poslodavcima da u najkraćem roku obezbede odgovarajuću radnu snagu za svoje potrebe. Novi zakon o strancima kao pozitivne efekte imaće smanjenje nelegalnih migracija u Crnoj Gori, eliminisanje disproporcija između izdatih radnih i boravišnih dozvola i prijava na obavezno socijalno osiguranje.

- Pozitivni efekti Zakona su i usklađivanje broja stranaca i njihove kvalifikacione strukture na crnogorskom tržištu rada sa realnim potrebama poslodavaca, utvrđivanje godišnjih kvota po delatnostima i zanimanjima, a ne kao do sada, samo po delatnostima - kazao je Crnovršanin.

I država će novim odredbama puniti džepove jer se iz vladinog resora nadaju i da će doći do efikasnije naplate poreza i doprinosa, i jednostavnije kontrole inspekcijskih organa, njihovim elektronskim povezivanjem sa MUP-om.

- Pozitivni efekti Zakona su i povećanje motivisanosti stranaca za ulaganja u nekretnine u Crnoj Gori, tačnost i ažurnost evidencija o strancima koji borave u Crnoj Gori i izdata isprava po svim statusima - naveo je Crnovršanin.

Novi zakon regulisaće uvođenje novih osnova za izdavanje dozvola za privremeni boravak stranca u Crnoj Gori. To su privremeni boravak radi nepokretosti koju stranac poseduje u Crnoj Gori, privremeni boravak radi obavljanja verske službe u Crnoj Gori. Odredba koja će regulisati izdavanje dozvole strancu koji poseduje nekretnine u Crnoj Gori ne samo da strancima vlasnicima omogućava neometano korišćenje nekretnina već stimuliše i priliv stranog kapitala u vodu novih ulaganja.


NEMA VIŠE POVLAŠĆENIH

U novom zakonu više nije prepoznata kategorija raseljenih i interno raseljenih lica koji su, kaže Crnovršanin, po starom zakonu, po povlašćenim uslovima mogli da regulišu boravak u našoj državi.

- Primenom ovog zakona konačno će biti rešen status državljana država nastalih na prostoru bivše SFRJ, koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, jer će svi koji imaju prijavljeno prebivalište i ličnu kartu izdatu od nadležnog organa u Crnoj Gori biti po službenoj dužnosti upisani u evidenciju stranaca sa stalnim boravkom - kazao je Crnovršanin.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije