CG: Romi najugroženija kategorija

D. OBRADOVIĆ

24. 12. 2013. u 06:37

Više od 60 odsto građana Crne Gore smatra da je diskriminacija prisutna u društvu. Slede osobe sa invaliditetom, a za njima pripadnici LGBT populacije

PODGORICA - Više od 60 odsto crnogorskih građana smatra da je diskriminacija u nekom vidu prisutna u društvu. Prema istraživanju sprovedenom od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Romi, pripadnici LGBT populacije i lica sa invaliditetom najdiskriminisanije su društvene grupe u državi.

Sprovedeno istraživanje pokazalo je da su Romi i Egipćani najdiskriminisanija grupa u zemlji. Za to je mnogo razloga, a najevidentniji su niska obrazovanost i nezaposlenost velikog broja pripadnika ove populacije. Tako čak 60 odsto građana smatra kako je diskriminacija prema Romima veoma prisutna, a nakon toga slede osobe sa invaliditetom (50) i homoseksualci (53 odsto). Žene i nacionalne manjine nalaze se na četvrtom, odnosno petom mestu, a starije osobe na šestom mestu neravnopravnog tretmana.

- Učesnici na prva tri mesta neravnopravnog tretmana zbog pripadnosti nekoj grupi stavljaju Rome, osobe sa invaliditetom i homoseksualce, s tim što se sada u ovom istraživanju smanjio procenat onih koji ocenjuju da je diskriminacija prema Romima i licima sa invaliditetom izražena, dok se povećao procenat onih koji misle da je diskriminacija prema homoseksualcima izražena - kaže se u istraživanju.

U odnosu na prethodno ispitivanje javnog mnjenja, smanjio se procenat onih koji starije osobe i nacionalne manjine vide kao grupe izložene diskriminaciji, dok se povećao procenat onih koji žene i homoseksualce svrstavaju u one koji su izloženi istoj. Istraživanje je pokazalo i to da žene i ispitanici s visokim i višim obrazovanjem smatraju kako su homoseksualci diskriminisani. Anketirani su procenili da Romi, osobe sa invaliditetom i starije osobe nemaju isti tretman prilikom zapošljavanja. S druge strane, anketirani smatraju u najvećem procentu da kod zapošljavanja žena i pripadnika nacionalnih manjina ne postoji diskriminacija.

Kad je reč o dostupnosti zdravstvene zaštite, obrazovanja i ravnopravnosti u pogledu pravne zaštite, anketirani građani su mišljenja da ne postoji diskriminacija prema bilo kojoj od navedenih marginalizovanih grupa.

PROTIV UČENjA NA MATERNjEM JEZIKU

SKORO trećina ispitanih građana je navelo da ne želi da nacionalne manjine, uključujući tu i Rome, imaju školovanje na maternjem jeziku. Najveći procenat onih koji se protive da nacionalne manjine treba da imaju školovanje na maternjem jeziku i da je država dužna da finansira medije nacionalnih manjina je iz reda ispitanika koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, a zatim slede anketirani koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci - navodi se u istraživanju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije