PODGORICA - Dva nova slova crnogorske azbuke, iako zvanično ubačena u „Pravopis crnogorskog jezika“ pre više od četiri godine, nisu se odomaćila u školama, preduzećima, medijima, ali ni u državnim institucijama.

Novouvedena slova praktično se ne koriste u pismenoj komunikaciji, kao ni mogućnost korišćenja dubleta - da se, gramatički ispravno, može koristiti đed umesto djed, đevojka umesto devojka.

Ne samo da ove mogućnosti slabo koriste nastavnici i đaci u školama i mediji, one se vrlo malo koriste i u službenoj komunikaciji državnih institucija i lokalnih samouprava.

Tako, recimo, na sajtu Vlade Crne Gore, nijedno od ministarstava ne koristi slova Z z i S s i gotovo nijedno od državnih preduzeća. Ove slovne znakove u zvaničnoj komunikaciji, koristi jedino Skupština Crne Gore na čelu sa predsednikom Rankom Krivokapićem.

Tako je, vreme zapravo dalo za pravo protivnicima normiranja arhaičnih glasova i reči i „dopisivanju“ Vukove azbuke.

- Jasno je bilo i tada, a evo i vreme je to potvrdilo, da izmene azbuke koju je Vuk Karadžić utvrdio pre vek i po, ne mogu da zažive - kaže profesor Budimir Aleksić.

KAZNE ZA ODGOVORNE U "POŠTI" DAMJANOVIĆ ističe da je neshvatljivo da jedna državna ustanova nema mogućnost da građaninu pruži uslugu na jeziku koji je službeni. - Razočarani smo ovako neodgovornim odnosom „Pošte“ prema crnogorskom jeziku kojim se služimo u komunikaciji. Za to krivimo one koji pokrivaju direktorske funkcije, a pri tome ne vodeći računa o poštovanju, u ovom slučaju, Ustava - kaže Damjanović i dodaje da bi Vlada trebalo da sankcioniše takav propust odgovornih u „Pošti“ i time pokaže da to neće tolerisati.

Po njegovom mišljenju, sa stručnog aspekta, bilo je očekivano i logično da arhaizmi i govor naših predaka neće naći svoju primenu u savremenom književnom i službenom jeziku. Insistiranje pojedinaca na tome nije zasnovano na jezičkoj dimenziji izmena crnogorskog pravopisa, već isključivo političkoj, odnosno distanciranju od naziva srpskog jezika i pravopisa.

- Tvorci novog pravopisa dobro znaju da normiranje arhaizama i poluglasova ne može da zaživi u upotrebi, ali oni su postigli cilj u smislu da su preimenovali jezik u crnogorski - kaže Aleksić.

Međutim, u Crnoj Gori ima onih koji insistiraju na službenoj upotrebi novouvedenih slova, pa se Crnogorska kulturna mreža pre nekoliko dana javno pobunila što u „Pošti Crne Gore“ nisu ispoštovali njihov zahtev da pošalju telegram na crnogorskom jeziku sa dva nova slova. Nisu bili zadovoljni objašnjenjem da za tako nešto nemaju tehničkih mogućnosti.

- Prilikom diktiranja telegrama operateru na crnogorskom jeziku insistirali smo da reč predsednik bude napisana sa slovom s. Međutim, operater nas je obavestio da nema tastature sa tim slovom, kao i da nije moguće da ga otkuca. To nije istina jer se u „Majkrosoft vordu“, u paleti simbola, može lako pronaći malo i veliko slovo - kazao je predsednik CKM Aleksandar Damjanović.