RS: Uranijum ubija odloženo

Lj. ĐURIĆ

01. 09. 2013. u 22:28

РС: Уранијум убија одложено
Osamnaest godina od bombardovanja Doboja i Ozrena od strane NATO. Koncetracija kontaminirane prašine opasna po zdravlje. UN utvrdile 200 puta veću koncetraciju u kasarni u Han Pjesku

DOBOJ - Dobojsko područje pre 18 godina intenzivno je bombardovala avijacija NATO, a građani posledice posledice osećaju i danas. Prema tvrdnjama medicinskih stručnjaka, ništa bolje neće biti ni u budućnosti.

Mete bombardera Atlanske alijanse od 30. avgusta do 5. septembra 1995. godine bili su vojni objekti na Usori, skladište municije na Barama, oba prigradska naselja jedva dva kilometra udaljena od centra Doboja. Srušeni su do temelja i repetitor Radio Doboja, relejni sistem na Becnju, TV repetitor "Kraljica" na Ozrenu i razrušeno skladište VRS u Potočanima na istoj planini.

Tim Ujedinjenih nacija za očuvanje životne sredine je 2002. godine, tokom istraživanja o prisustvu osiromašenog uranijuma na više lokacija u BiH, utvrdio da je njegova koncentracija na nekim područjima znatno veća od dozvoljene. Istina, najizraženije na sarajevskom području, koje je bilo pod kontrolom srpskih snaga i u više navrata poslednje godine rata u BiH bilo je meta napada aviona Alijanse. Tako je utvrđeno 200 puta veće prisustvo radijacije u području nekadašnje kasarne VRS u Han Pijesku, koja je takođe bila meta NATO bombardera u jesen 1995. godine.

Stručnjaci UN ocenili su da postoji veliki rizik po zdravlje ljudi i u neposrednoj blizini bombardovanih ciljeva u Doboju. Vođa tima UN Peka Havisto tada je naglasio da je koncentracija kontaminirane prašine uranijuma opasna po zdravlje.

ZRAČENjE STRUČNjACI za zaštitu životne sredine UN kontrolisali su i kasarne u Lukavici, na Koranu i Hadžićima, Jahorinski potok na Palama, rezervoar vode i uništeno skladište municije u Kalinoviku, most preko reke Drine u Foči i bivšu kasarnu u Ustikolini. Rezultati su takođe bili alarmantni, posebno kada je u pitanju lokacija bivšeg Tehničko-remontnog zavod u Hadžićima. Merenja na ostacima granata u okolini pokazala su da je radioaktivno zračenje i dve hiljade puta veće od normalnog.

Glas upozorenja bez posebnog odjeka dizali su i zdravstveni radnici ovog regiona. Upozorili su na nagli porast smrtnosti pacijenata i kancerogenih oboljenja. Opsežna istraživanja, koja su obavili lekari Odelenja ORL Opšte bolnice Doboj, ustanovila su da su oboljenja od karcinoma kože lica i vrata povećana za dva i po puta u odnosu na predratni period.

Tretirani su pacijenti sa podruja Doboja, Ozrena, ali i izbeglice iz Sarajeva, koji su se nakon rata nastanili na ovom i području Posavine. Na Odeljenju urologije poslednjih godina takođe je 50 odsto bolesnika sa malignim obolenjima, što opet ukazuje na mogućnost odloženog delovanja pojačane radijacije.

Međutim, uzročna veza bombardovanja NATO avijacije i povećane smrtnosti pacijenata i obolevanja od malignih bolesti, barem do sada na relavantana način u BiH naučno nije verifikovana.

GRANATE

- GRANATE sa osiromašenim uranijumom izbacivane su na ciljeve u BiH od kraja avgusta do 6. septembra 1995. godine iz aviona "A-10", namenjenih za podršku kopnenih snaga. NATO nam je potvrdio da je na ukupno 17 lokacija ispaljeno 10.800 granata. Od toga više od dve hiljade odnosi se na ciljeve u Han Pijesku i Hadžićima, a te granate sadržale su i do 300 grama osiromašenog uranijuma - izveštaj je o rezultatima istraživanja Tima stručnjaka Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije