BANjALUKA - Bošnjačka intelektualna elita otvorila je ozbiljnu raspravu o tome kako pripadnici njihovog naroda treba da se izjasne tokom oktobarskog popisa stanovništva u BiH, koji je definitivno dobio "zeleno svetlo" Evropske komisije. Spor je oko termina "Bošnjak", "Bosanac" ili "musliman", a tumačenja njihovih političkih i verskih lidera su različita, što srpski političari tumače pravom krizom identiteta kod Bošnjaka.

U Sarajevu strahuju da bi brojni Bošnjaci u BiH, zbog neupućenosti, ali i "tradicionalnih strahova od ličnog identifikovanja", mogli lako postati "ostali".

U popisu vide mogućnost "razbijanja bošnjačkog nacionalnog bića", jer upozoravaju da bi se svi odgovori, koji se tiču nacionalne identifikacije, ukoliko ne budu precizirani samo kao "Bošnjak", u statističkoj obradi mogli svrstavati u kategoriju "ostali".

- Ako se budemo izjašnjavali verskom odrednicom, bićemo suočeni sa problemom da će nas među evropskim narodima prepoznavati kao versku skupinu i na taj način nećemo moći participirati u pravima koja imaju ostali evropski narodi - kazao je Tarik Zaimović, predsednik UO Fondacije "Popis 2013".

Sarajevski intelektualci tvrde da je mnogo onih, posebno u Srpskoj, koji još ne vide razliku između pojma "musliman" i "Bošnjak", te da će svako ko popisivaču odgovori da je "musliman", "musliman-Bošnjak", "Bosanac" ili "Bosanac-musliman" biti evidentiran kao "ostali".

PROBLEM JEZIKA NI među bošnjačkom populacijom nije razjašnjeno pitanje: zašto Bošnjaci ne govore - bošnjačkim jezikom, kao što Srbi govore srpskim, Hrvati hrvatskim, već - "bosanskim"? - Vera vam je islam, ali kada odgovarate na pitanje o nacionalnosti, morate reći da ste Bošnjaci, a da vam je jezik bosanski jezik. Te tri stvari su za nas sada najbitnije i morate na njih znati odgovoriti - savetuju najviši zvaničnici IZ u BiH vernike muslimanske veroispovesti.

Zaimović kaže da će popis stanovništva "definisati sliku Bošnjaka".

- Bilo koje drugo izjašnjavanje, osim nacionalne odrednice "Bošnjak", anketiranog predstavnika tog naroda svrstaće u kategoriju "ostalih", dakle nekonstitutivnih naroda - naglasio je on.

Problemi sa kojima su Bošnjaci danas suočeni su, kaže, nejasna etnička identifikacija, nepoznavanje sadržaja popisnog listića, uloga dijaspore, kao i nespremnost da aktivnije učestvuju u realizaciji popisa.

Zbog ovog problema, u dvorištima svih džamija u bratunačkoj opštini postavljeni su veliki transparenti sa natpisima koji služe kao uputstva Bošnjacima-muslimanima kako treba da se izjašnjavaju prilikom predstojećeg popisa stanovništva. Na transparentima velikim slovima piše: "Vera - islam, nacija - Bošnjak, jezik - bosanski".

Poslanik SNSD Slavko Jovičić kaže, za "Novosti", da je kod Bošnjaka očigledan problem traženja identiteta.

- Imaju pravo da se izjašnjavaju kako žele. Niko im to ne sme, niti može da ospori. Međutim, kada svojataju Bosnu kao svoju državu, onda su Bosanci, a istovremeno na popisu žele da budu Bošnjaci, onda to znači da nema pravog osnova tzv. bosanskom jeziku - rekao je Jovičić.