VIŠEGRAD - Odbornici Skupštine opštine Višegrad prihvatili su u četvrtak inicijativu Ferijalnog saveza Republike Srpske i doneli odluku da se pristupi proceduri eksproprijacije nekadašnje kuće nobelovca Ive Andrića, koja se nalazi na levoj obali Drine, nedaleko od mosta Mehmed-paše Sokolovića. Na sednici lokalnog parlamenta odlučeno je da se u okviru ove inicijative razgovara sa vlasnicima kuće, koju je Ivi Andriću u nasledstvo ostavila njegova tetka Ana i teča Ivan Matkovšik, kako bi je oni sporazumno prodali opštini Višegrad.

Od 1974. godine, kada je tadašnji Socijalistički savez radnog naroda na kuću koju je Andrić poklonio 1953. godine opštini, a ona je prodala porodici Muhameda Ploskića, postavio na nju tablu s natpisom “U ovoj kući je proveo detinjstvo nobelovac Ivo Andrić”, trajali su bezuspešni pregovori opštine sa vlasnicima o njenoj prodaji.

Procedurom je predviđeno da se, ukoliko vlasnici i ovaj put ne pristanu na prodaju kuće i okućnice, zatraži od Vlade Republike Srpske i nadležnog ministarstva da proglasi objekat od opšteg nacionalnog interesa, kako bi se pristupilo njegovoj eksproprijaciji.

Na sednici je bilo i predloga od odbornika da se ukloni i stambeni objekat u blizini bivše kuće Ive Andrića, kako bi se “otvorio” vidik na Ćupriju na Drini, jer je sa njenog prozora budući pisac još kao dete gledao njene obrise.

Obrazloženje Ferijalnog saveza Srpske i novousvojene opštinske odluke je da će se otkupom kuće gde je nobelovac proveo detinjstvo i njenim eventualnim pretvaranjem u muzej, umnogome poboljšati turistička ponuda Višegrada i svega što je u vezi sa imenom Ive Andrića.

Odluka o otpočinjanju procedure otkupa ili eksproprijacije kuće Ive Andrića donesena je jednoglasno.