SKOPLJE

SPECIJALNO ZA NOVOSTI

Makedonija, u čitavoj lepezi kontroverzi, prema podacima državne komisije za odnose sa verskim zajednicama, može da se pohvali izobiljem verskih objekata svih religija, ali, istovremeno, zbog odbijanja vlasti u Skoplju da registruju jedino kanonski priznatu Pravoslavnu ohridsku arhiepiskopiju (POA) SPC, ta crkva u 21. veku, u jeku težnje za evropskim demokratskim standardima, nema ni jedan hram već se bogosluženja obavljaju u katakombnim uslovima, privremenim paraklisima, kućama i stanovima.

Predsednik komisije, Valentina Božinovska, tvrdi da je Makedonija, jedna od retkih zemalja u svetu koja može da služi za primer multikonfesionalnosti. Na svakih deset kvadratnih kilometara postoji bar po jedan verski objekat: 2.466 crkava, džamija, manastira, sinagoga. Na toj mapi koja oslikava tu makedonsku specifičnost religiozne umreženosti, međutim, nema nijednog objekta jedino kanonski priznate POA SPC.

Kako se precizira, najveći broj džamija je u Skoplju i okolini - 115, a najviše, 505 pravoslavnih hramova na području pelagonijskog i prespanskog regiona, odnosno kako se navodi, u Pelagonijsko-prespanskoj eparhiji, kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve (MPC) koja sada gazduje sa tim objektima.

Pokrivana političkim prioritetima, decenijama traje neshvatljiva nezainteresovanost srpskih vlasti u Beogradu za sudbinu neprocenjivog duhovnog i kulturnoistorijskog bogatstva na teritoriji današnje Makedonije. U okviru tog paketa posebno srednjovekovnih hramova, zadužbina srpskih vladara, pored uzurpiranih crkava i manastira, u ovoj zemlji se nalaze i bogomolje koje bogoslužbeno nisu u funkciji MPC. Istovremeno ti hramovi su nedostupni SPC, jer, zbog oduženog crkvenog spora i raskola MPC, zvanično njeno delovanje u Makedoniji državnom registracijom nije pokriveno.