Izbeglička kriza 2015. godine dovela je do uvođenja, navodno privremenih, graničnih kontrola na međi Austrije sa Mađarskom, a kasnije i Slovenijom.

Očigledno da niko više ne veruje da su to samo privremene mere, a to dokazuje i aktuelna situacija na najvećem prelazu između Austrije i Mađarske - Nikelsdorf.

Tamo gde je do skoro stajala neka vrsta "šatora", pod kojim su austrijski policajci sporadično zaustvljali vozila, sada postoji "čvrsta" konstrukcija.

Na ulazu u Austriju odnedavno je podignuta "čvrsta" konstrukcija koja podseća na pravu granicu, a kontrola se i dalje vrši sporadično uz usporavanje vozila, što stvara gužve.

Inače Austrija je, nakon što je Mađarska ušla u Šengen, srušla svoju raniju "čvrstu" konstrukciju pod kojom je decenijama kontrolisala vozila koja prolaze.

Sada je ponovo podignuta nova konstrukcija na ulazu u Austriju, što ukazuje na to da Šengen očigledno neće ponovo oživeti.