KANADSKA provincija Kvebek, u pokušaju da pomogne najsiromašnijima, uvešće centralizovani sistem preraspodele ispravne hrane iz supermarketa koja je pred istekom roka trajanja, prenosi Indipendent.

Više od 600 prodavnica trebalo bi godišnje da obezbedi 14.000 tona sveže raznovrsne hrane koja bi se inače bacila, stvarajući dodatno zagađenje i troškove obrade. Ovaj projekat trebalo bi da koordinira neprofitna organizacija „Food Banks of Quebec“ koja će preko centralizovanih skladišta biti posrednik između marketa i narodnih kuhinja.

Organizatori imaju poverenja u ovaj sistem, koji su testirali od 2013. u manjim razmerama, zato što, za razliku od prethodnih sličnih pokušaja širom sveta, sada imaju jedno koordinaciono telo sa uvidom u potrebe pojedinačnih kuhinja i količinu namirnica na raspolaganju.

Pretpostavka iza ove ideje je da će doneti opštu korist zato što je zasnovana na dobrovoljnom učešću privatnog sektora, umanjuje postojeće neefikasnosti u sistemu prodaje i distribucije hrane, a pritom stavlja na sto najsiromašnijih namirnice koje su retko u poziciji da priušte.

Ostaju jedino pitanja poput finansiranja logistike i kontrole kvaliteta, ali već se javila jedna lobistička grupa spremna da pruži finansijsku pomoć.