Nemačka vlada i međunarodne organizacije najavile su da će u Berlinu ustanoviti centar za prikupljanje globalnih podataka o migracijama preko koga će se objedinjavati podaci iz raznih izvora i zemalja o kretanju migranata i izbeglica.


Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Valter Štajnmajer rekao je danas: "Mi moramo u okviru svetske zajednice komunicirati oko toga kako da regulišemo migraciju. Unilateralni ili evropski odgovori su nedovoljni". Nemačka vlada pomoćiće u lansiranju globalnog portala s podacima o migrantima koji će se nalaziti u


u Globalnom centru za analizu podataka o migrantima Međunarodne organizacije za migraciju (IOM).


Cilj uspostavljanja ovog portala je da analiza i pristup podacima budu efikasniji. Prema komesarijatu UN za izbeglice broj izbeglica i interno raseljenih širom sveta dostigao je rekordnih 65,3 miliona ljudi prošle godine.