ČASOPIS "Hola!", jedan od najčitanijih nedeljnika u Španiji, koji piše o životu slavnih i poznatih, u najnovijem broju roditeljima predlaže da novorođenoj deci daju imena slovenskog porekla.

Komentari (0)