Nuklearni otpad

Srpski uranijum stigao u Sibir

Ekskluzivno - Nuklearno gorivo iz Vinče dopremljeno u Rusiju. Na ovaj poduhvat se čekalo 26 godina. Oko 3.500 policajaca pratilo konvoj


Tagovi: nuklearni otpad nuklearno gorivo

Ovde je čuvano istrošeno nuklearno gorivo <br/>Foto Međunarodna agencija za atomsku energiju

Odlazi opasan teret iz Vinče

Mrkonjić najavio transport nuklearnog goriva iz Instituta u Vinči za Rusiju. Ministar: MUP obezbeđuje transport od Vinče do Subotice


Tagovi: vinča opasan otpad

Otpad spreman za put u Rusiju

Pri kraju priprema za transport kontejnera sa nuklearnim gorivom iz Vinče. Ispod vode, bezbedno, prepakovano 8.000 radioaktivnih gorivnih jedinica


Tagovi: vinča transport otpada

Nuklearni materijal

Nuklearni materijal loše obezbeđen

Izveštaj američke organizacije NTI pokazuje da 32 zemlje atomske sastojke ne čuvaju kako bi trebalo, što znači da su lako dostupne teroristima


Tagovi: nuklearni otpad

Izmeštanje nuklearnog otpada do kraja godine

Ministar za nauku i tehnologiju izjavio danas u Beču da veoma važan projekat izmeštanja nuklearnog otpada iz Vinče ide u dobrom pravcu


Tagovi: nuklearni otpad nuklearno gorivo

Trasiran put do Urala

Istrošeno gorivo iz Vinče do kraja godine biće u Rusiji


Tagovi: nuklearni otpad nuklearno gorivo

iz Vinče do Rusije tajnim putem

 U Institutu "Vinča" privode kraju pakovanje istrošenog nuklearnog goriva. Trasa kojom će gorivo „putovati” do krajnjeg odredišta je državna tajna


Tagovi: nuklearni otpad nuklearno gorivo

Uranijum više ne preti

 Novosti istražuju - kako se istrošeno nuklearno gorivo u Vinči priprema za transport u Rusiju? Pešić: Pre prepakivanja, bazen u kome je gorivo doveden je do savršenstva. Ko ne veruje, neka dođe da se uveri na licu mesta


Tagovi: nuklearni otpad nuklearno gorivo

Institut u Vinči

Curi nuklearno gorivo u Vinči!

Novosti saznaju: Obloga radioaktivnog materijala u Vinči delimično popustila, ali nema opasnosti. Gorivni elementi sada u bazenu sa vodom. Za dva meseca gotov novi bezbedan hangar


Tagovi: nuklearni otpad nuklearno gorivo

Ma­lo le­či, ma­lo ubi­ja

Ra­di­o­ak­tiv­ni ot­pad i da­lje u In­sti­tu­tu za on­ko­lo­gi­ju . Iako je još la­ne tre­ba­lo da se iz­dvo­ji neo­p­hod­nih 150.000 evra za "tran­sport", nov­ca ni na vi­di­ku. Eko­lo­ška bom­ba usred pre­sto­ni­ce zah­te­va hit­nu de­mon­ta­žu – kaže dr Slo­bo­da­n Či­ka­ri­ć, pred­sed­ni­k Dru­štva Sr­bi­je za bor­bu pro­tiv ra­ka


Tagovi: nuklearni otpad

NUKLEARNI OTPAD Kratak opis teme

Istrošeno nuklearno gorivo iz Instituta u Vinči, koje je tamo čuvano 26 godina, posle mesec dana transporta stiglo je u skladište u Rusiji

Prikaži sve vesti

Da li Vam smeta neobično lepo vreme usred zime?