Privatno obezbeđenje
Ilustracija Gorana Divca

Telohranitelj sa licencom

Predlog Zakona o privatnom obezbeđenju, po hitnom postupku. Zakon treba da protera sve kriminalce iz ovog posla


Tagovi: privatno obezbedjenje

Zakon o privatnom obezbeđenju u martu

Srbija nema Zakon o privatnom obezbeđenju, a njegovo usvajanje najavljuje se za mart. Novo naoružanje treba da sputava, a ne da ubija napadača


Tagovi: privatno obezbedjenje

Bez preciznih  podataka koliko ima angažovanih

Privatna armija šeta Srbijom

"Novosti otkrivaju": Koliko firmi i radnika obavlja poslove obezbeđivanja ličnosti i objekata. Na poslovima „čuvanja“ 40.000 zaposlenih, koji poseduju 10.000 komada oružja


Tagovi: obezbedjenje privatno obezbedjenje

Obezbeđenje naoružano do zuba

Da li će Srbija konačno dobiti zakon o privatnom obezbeđenju. Potrebno više reda u agencijama za privatno obezbeđenje


Tagovi: obezbedjenje privatno obezbedjenje

Foto N. Skenderija

Za redare obavezna obuka

Donet novi, pooštreni pravilnik o trening-centrima za privatno obezbeđenje. Licencu ima oko 40.000 pripadnika obezbeđenja, fali još 10.000


Tagovi: obezbedjenje privatno obezbedjenje

Obezbeđenje teško do licence

Zakon usvojen, a privatna preduzeća za obezbeđenje još bez dozvole. Odrediti centre za obuku, način korišćenja oružja...


Tagovi: obezbedjenje

Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić

Dačić: U Srbiji oko 50.000 pripadnika privatnog obezbeđenja

Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predstavio je danas poslanicima zakone o detektivskoj delatnosti i o privatnom obezdeđenju


Tagovi: privatno obezbedjenje

Srpski političari među bolje obezbeđenima u Evropi

Srpski političari najčuvaniji u regionu

Novosti istražuju - Ko sve ima obezbeđenje, službena kola i rotaciju, i kako ih koristi u zemlji i inostranstvu. Nošenje oružja preko granice komplikovano, pa iznajmljuju privatne čuvare


Tagovi: obezbedjenje

Privatno obezbeđenje uz licence

Od sledećeg meseca očekuje se uvođenje reda u sektoru zaštite ljudi i imovine. Uz izdavanje licenci i nadzor, biće uređeno i školovanje i obuka pripadnika privatnog obezbeđenja


Tagovi: obezbedjenje privatno obezbedjenje

Pod zaštitom 70 osoba

Koga sve i zbog kakvih pretnji čuvaju pripadnici policije i Vojske Srbije. O bezbednosti štićenih osoba brine 1.000 specijalaca koji se vide i još mnogo više onih koji su nevidljivi


Tagovi: obezbedjenje

U Srbiji pod oružjem 60.000 ljudi

Privatno obezbeđenje najbrojnija sila u Srbiji. Uskoro zakonska regulativa - jedinstvene uniforme i obavezno licence MUP. Godišnje se obrne više od 150 miliona evra


Tagovi: obezbedjenje firme za obezbedjenje

Zakon i za 50.000 cevi

Stotine agencija za obezbeđenje trenutno rade bez preciznih pravila. U jedinstvenom registru biće firme sa licencom


Tagovi: obezbedjenje privatno obezbedjenje

Ministar Dačić u Boru

Bez privatnih vojski!

Uskoro počinje dugo odlagana rasprava o zakonu o fizičko-tehničkom obezbeđenju. Ivica Dačić: Mora da se zna ko ima pravo da formira takav sektor


Tagovi: obezbedjenje privatno obezbedjenje

Čuvari i u vrtićima

Beogradski obdaništa uskoro dobijaju fizičko obezbeđenje. Sredstva predviđena budžetom Grada za 2009. godinu i iznose oko 142 miliona dinara


Tagovi: obezbedjenje privatno obezbedjenje

FTO "Strakon sikjuriti"

"Foka" u gardu

Novosti istražuju - ko sve u Srbiji radi na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja. Bračni par Montgomeri našao još jedan unosan biznis u Srbiji


Tagovi: obezbedjenje

Bo­di­gard bez kon­tro­le

Agen­ci­je za obez­be­đe­nje ras­po­la­žu sa bli­zu 30.000 ko­ma­da oruž­ja. Za­kon ne re­gu­li­še ko i na ko­ji na­čin mo­že da se ba­vi ovim po­slom. U sve­tu za bo­di­gar­do­ve - psi­ho­fi­zič­ki te­sto­vi zdrav­stve­ni pre­gled, obu­ka za upo­tre­bu oruž­ja, do­kaz da ni­je osu­đi­van i pod is­tra­gom.


Tagovi: obezbedjenje

Tre­ća oru­ža­na si­la

U Sr­bi­ji re­gi­stro­va­na čak 3.241 agen­ci­ja za obez­be­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta. Pre­ma po­li­cij­skim po­da­ci­ma, u ovim fir­ma­ma ra­di 32.457 rad­ni­ka, a re­gi­stro­va­no 26.245 ko­ma­da raz­li­či­tog oruž­ja. Go­di­šnje za­ra­de bli­zu 50 mi­li­o­na evra.


Tagovi: obezbedjenje

PRIVATNO OBEZBEđENJE Kratak opis teme

Posle niza odlaganja, uskoro se očekuje usvajanje zakona o privatnom obezbeđenju, koji treba da uredi tu oblast i protera kriminalce iz ovog posla

Prikaži sve vesti

U kojoj meri se pridržavate preporuka nadležnih u borbi protiv epidemije?