Tag: nepismenost

 Ljubiša Antonijević

Antonijević: 40 odsto građana nema završenu srednju školu!

Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević izjavio je da je u našoj zemlji 17 odsto stanovništva nepismeno i 23 odsto sa završenom osnovnom školom


"Druga šansa" za sticanje osnovnog obrazovanja

U Skupštini Srbije je, povodom Međunarodnog dana pismenosti, održan skup za polaznike i nastavnike koji su učestvovali u programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih


Gotovo polovina stanovništva ima završenu samo osnovnu

Nepismenih 1,3 miliona

Na Međunaordni dan pismenosti izneti zabrinjavajući podaci o obrazovanju građana. Gotovo polovina stanovništva ima završenu samo osnovnu školu ili nema svih osam razreda


Više od milion nepismenih u Srbiji

Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti. Više od 830 miliona svetskog stanovništva nepismeno


Luka naučio prabaku da piše

Luka naučio prabaku da piše

Predškolac iz Rubribreze kod Lajkovca iznenadio sve, pomogavši nepismenoj Mileni Živković. Po uzoru na vaspitačice, pokazivao kose i prave, slova...


Srbi najnepismeniji u regionu

Novosti istražuju: Od 10 nepismenih u Srbiji, osam su žene. Blizu 350.000 potpuno nepismeno, a 1,3 miliona nikad ne završi osnovnu školu


EU: Sve veća nepismenost

Evropska komisija upozorila je danas da sve veći broj mladih prerano napušta školovanje i da širom kontinenta raste broj nedovoljno pismenih ljudi


"Bez dana škole" 1,35 miliona Srba

U Srbiji oko 1,35 miliona stanovnika "bez dana škole" ili sa nekoliko razreda osnovne škole


U Srbiji 1,35 miliona nepismenih

Ministar prosvete Žarko Obradović najavio je danas da bi do kraja godine mogao da bude usvojen zakon o obrazovanju odraslih kako bi se rešio problem nepismenih i nedovoljno obrazovanih ljudi u Srbiji.


Nepismeni kolo vode

Koliko su građani Srbije funkcionalno pismeni. Čak 40 procenata srpskih učenika iz osnovne škole izađe funkcionalno nepismeno. Opštine sa više od 10 procenata analfabeta su i najsiromašnije


Prestonica (ne)pismenih

U glavnom gradu najmanji procenat analfabeta. Nepismenost češća kod žena nego kod muškaraca. Kritične grupe su stanovnici prigradskih naselja, stariji sugrađani i Romi


Milion i po bez osnovne

Drastični podaci o obrazovnoj strukturi stanovnika Srbije: školu nikada nije pohađalo 6,5 odsto građana. Na popisu, kao nepismeno se izjasnilo 227.039 građana. Malo škola za odrasle - oko 16. Test čitanja ne prođe 40 odsto “pismenih”. Srbija potpisala brojne deklaracije iz ove oblasti, ali ih ne sprovodi


Prst ume­sto olov­ke

Na ni­vou Sr­bi­je pro­ce­nat ne­pi­sme­no­sti je 3,45 a u Ja­bla­nič­kom okru­gu je du­plo ve­ći - 8,49 pro­ce­na­ta, ili 18.314 ne­pi­sme­nih od 250 hi­lja­da sta­nov­ni­ka. Broj onih ko­ji se pot­pi­su­ju "pr­stom" ve­ći je sa­mo u To­plič­kom okru­gu.


Te­ško sri­ču na ma­ter­njem

Oko 11 mi­li­o­na gra­đa­na u SAD ne­pi­sme­no, utvr­di­li na­uč­ni­ci, a 95 mi­li­o­na raz­u­me sa­mo naj­pro­sti­je sa­dr­ža­je. Za­pa­nju­ju­će mno­go sred­njo­škol­ski obra­zo­va­nih je­dva iz­go­vo­ri pi­sa­ni tekst


Nepismenih 30.000

Više od 30.000 stanovnika Crne Gore je nepismeno, što je 5,9 odsto više nego 1991. godine.


Od 10 nepismenih osam - žene

Od 700.000 nepismenih u Srbiji, najveći broj ili oko 82 odsto su osobe starije od 50 godina, a onih u dobi između deset i 29 godina ima - 49.000


Palcem se potpisuje 700.000

Gotovo 2,5 miliona građana nema završenu osnovnu školu, a diplome viših škola i fakulteta steklo njih 9,3 odsto. Sa srednjoškolskim obrazovanjem - 32,2 procenta


Prikaži sve vesti

Da li biste dobrovoljno pristali da se preko mobilne aplikacije prati vaše kretanje zbog eventualne zaraze kovidom 19?