Godinama ih koristimo i već smo zaboravili kako izgleda život bez njih. Mobilni telefoni imaju tako veliku ulogu u životu modernog čoveka, da se mnogi koji ga zaborave poneti sa sobom osećaju kao da su bez jedne od najbitnijih stvari u životu.

U telefonima se čuvaju važne informacije u beleškama i porukama, u njima smo ulogovani u bankarske aplikacije preko kojih plaćamo račune, imamo kontakte svih nama bitnih osoba, zatim tu su aplikacije svih društvenih mreža koje koristimo.

Dopustili smo jednoj spravi da čuva skoro sve bitne informacije o nama, a šta se desi kada se ona pokvari? Iako su mobilni telefoni sve “pametniji“, sa sve većim brojem funkcija i sve savršenijom slikom, nije se poboljšala i njihova otpornost na kvarove. Naročito kada su u pitanju mehanički kvarovi izazvani padom ili udarcem.

Razlog pojedinih slabosti je i borba različitih proizvođača za tržište, koja se manifestuje na taj način što se period ispitivanja telefona pre prodaje drastično smanjio iz ekonomskih razloga. Servisi mobilnih telefona Doktor Mobil sve kvarove deli na hardverske i softverske.

Hardverski kvarovi mobilnih telefona

Hardverski kvarovi podrazumevaju fizičko oštećenje ili neispravnost neke komponente mobilnog telefona. Može doći do oštećenja ekrana, stakla na ekranu, poklopca, konektora punjenja, kao i do smanjenja kapaciteta ili prestanka rada baterije.

Najčešći mehanički kvar na današnjim mobilnim telefonima jeste lomljenje ekrana. Aktuelni smartfon telefoni su uglavnom sa velikim ekranima, često je dovoljan i pad sa male visine na tepih pa da dođe do naprsnuća LCD-a.

Iz tog razloga možemo reći da je veliki ekran novih mobilnih telefona i velika prednost, ali i njegova slaba tačka. Zamena ekrana se obavlja u servisima mobilnih telefona u relativno kratkom vremenskom roku.

U nekim slučajevima, kod pojedinih marki mobilnih telefona, moguće je samo zameniti staklo ekrana, a ne ceo ekran. Tada je popravka dosta jeftinija u odnosu na zamenu kompetnog ekrana.

Da bi smanjili rizik od lomljenja ekrana ili stakla, serviseri preporučuju upotrebu zaštitne folije za ekran i upotrebu futrola.

Pored ekrana, jedan od veoma čestih kvarova na mobilnim telefonima danas je nemogućnost punjenja telefona zbog oštećenog konektora punjenja. Većina današnjih telefona izdrži oko jedan dan korišćenja, što znači da ih svako veče stavljamo ponovo na punjenje.

Svakodnevno ubacivanje kabla od punjača vremenom usled nepažnje ili grubljeg rukovanja može dovesti do oštećenja konektora i samim tim nemogućnosti punjenja telefona, u kom slučaju je neophodno uraditi H zamenu ili popravku konektora punjenja.

Softverski kvarovi

Veliki broj kvarova mobilnih telefona se dešava na softveru, tačnije na operativnom programu koji pokreće telefon i brojnim aplikacijama. Problem se prepoznaje kao usporavanje rada telefona i nemogućnost korišćenja pojedinih aplikacija.

Razlozi softverskih kvarova su mnogobrojni, i često nemaju nikakve veze sa korisnikom, već sa samim softverom telefona.

Jedan od sve češće pominjanih uzroka softvereskih kvarova su virusi koji se pojavljuju putem interneta. Otvaranje brojnih problematičnih aplikacija i web stranica sa sumnjivim sadržajem može da dovede do opstrukcije operativnih programa.

Preporuke servisera mobilnih telefona

Pre svega, preporuka je korišćnje zaštitne futrole i zaštitnog stakla preko ekrana. Oni će sigurno doprineti većoj bezbednosti telefona i umanjiti šanse da dođe do lomljenja.

S druge strane, kad stavite telefon u futrolu, pa mu još stavite i staklo preko ekrana – to više nije isti telefon koji ste kupili. Ne možete uživati ni u njegovom izgledu niti u osećaju koji imate u ruci s njim. Zbog toga mnogi i neće da koriste zaštite za telefon.

Što se tiše softverskih problema, serviseri za prevenciju preporučuju instalaciju antivirus programa koji su namenjini pametnim telefonima. Ako ipak do problema dođe, potrebno je odneti telefon u servis mobilnih telefona gde će se obaviti čišćenje programa i nadogradnja sistema novim softverom.

Nakon kupovine mobilnog telefona raspitajte se kod prodavca ili u servisu mobilnih telefona koji vid mehaničke zaštite preporučuju, koji je antivirus program pogodan za vaš aparat, kao i koje aplikacije treba da izbegavate.

(PR)