Kineski istraživači iz Šangaja su nedavno objavili da je kvantna komunikacija između Zemlje i svemira moguća. Prošle nedelje su preko optičkih vlakana uspeli da teleportuju objekat sa Zemlje na više od 480 kilometara udaljen kvantni satelit.

Eksperiment je sproveden između kineskog kvantnog satelita koji je dobio ime po drevnom kineskom filozofu Miciusu i zemaljske stanice. Istraživači su uspeli da prenesu nepoznato kvantno stanje iz jednog fotona sa Zemlje, na drugi foton u svemiru. U roku od 32 dana u svemir su poslali na milione fotona i ostvarili teleportaciju u 911 slučajeva.

Istini za volju, ta kvantna teleportacija u svemir nije bila poput scene iz nekog popularnog naučno fantastičnog filma. Stvarnost je manje glamurozna. Za teleportaciju svih svojstava čestice, odnosno njenog kvantnog stanja, potrebne su „drastičnije mere“. Pošto nije moguće savršeno poznavati kvantno stanje, stoga nije moguće ni kopirati ga. Međutim, ako ste spremni da uništite česticu, potom lako možete preneti njeno kvantno stanje na drugu česticu. Nova čestica će, za sve namere i svrhe, biti ekvivalentna staroj čestici.

Zato, kako je objasnio Aleksandar Lavovski, rukovodilac grupe Kvantna optika Ruskog kvantnog centra, taj eksperiment se još ne može okarakterisati kao značajan naučni progres:

„Koliko znam, druge države nemaju satelitsku kvantnu komunikaciju. Ali, sa druge strane, ne možemo baš ni reći da je Kina zbog satelita Micius i obavljanja kvantne komunikacije drastično ispred ostalih u pogledu naučno-tehničkog napretka. U satelitskoj komunikaciji još nema radikalno novih naučnih ili tehničkih ideja. Ovo je u suštini više inženjerski, nego naučni podvig“, ističe Ljvovski.

Kvantna komunikacija funkcioniše na principu prepletenosti, gde dve čestice mogu međusobno da utiču jedna na drugu bez obzira na udaljenost. To bi se na prvi mah moglo protumačiti kao kršenje posebne teorije relativnosti, jer informacije ne mogu putovati brzinom svetlosti, ali do kršenja ne dolazi. Ako su čestice prepletene, njihovo kvantno stanje se deli. Nema smisla (barem u kvantnoj mehanici) smatrati ih jedinstvenim entitetima.

„Kvantna teleportacija ključni je uslov i element za stvaranje budućih kvantnih informacionih tehnologija, konkretno kvantnog kompjutera, ali i interneta koji bi budućim kvantnim računarima omogućavao međusobnu komunikaciju“, objašnjava ruski ekspert u oblasti kvantne fizike.

Kinezi su svoj eksperiment sproveli uz pomoć već pomenutog satelita Micius u kosmosu i stanici veze na zemlji, u gradiću Ngari na Tibetu. Ta stanica veze je podignuta na nadmorskoj visini od 4.000 metara kako bi se vršila razmena informacija sa prvim kvantnim satelitom na svetu.

I dalje postoje mnoga pitanja koja je potrebno rešiti kako bi ideja i realizacija kvantnih kompjutera bile održive. Taj kineski eksperiment potvrdio je mogućnost kvantne komunikacije na velikim udaljenostima.

Kvantna teleportacija je proces u kojem se kvantna informacija, odnosno egzaktno stanje fotona ili atoma, prenosi sa jedne lokacije na drugu. Kako bi se to postiglo, koristi se kvantno uplitanje između lokacije koja šalje i lokacije koja prima informaciju. Inače, kvantna teleportacija nije način transporta već komunikacije, jer zapravo omogućava slanje jednog kubita sa jedne lokacije na drugu, bez potrebe da se šalje i sama fizička čestica.

(Sputnjik)