"TELENOR" intenzivno radi na širenju pokrivenosti 4G mrežom, koja je sada dostupna u preko 40 gradova i mesta širom Srbije. Od planiranih 620 baznih stanica, kojima će do kraja godine biti pokrivena polovina stanovništva Srbije, do sada je postavljeno oko 450. Do šest puta brži prenos podataka, pouzdana internet konekcija, brže pretraživanje interneta i besprekorno korišćenje najzahtevnijih digitalnih servisa, poput "Deezera" za slušanje muzike ili servisa "Capture" za čuvanje fotografija i video-zapisa, prednosti su najbržeg interneta. Korisnici "Telenora" koji imaju uređaje sa mogućnošću da podrže 4G potrebno je da svoju SIM karticu zamene za kompatibilnu 4G SIM karticu (uSIM kartice) u najbližoj prodavnici "Telenora". Zamena SIM kartice je besplatna. To je ujedno i osnovni preduslov za korišćenje 4G interneta. Pored toga, neophodno je da korisnik bude u oblasti koja je pokrivena 4G signalom. Do kraja ove godine, sva naselja sa preko 10.000 stanovnika imaće pristup 4G mreži. Već sada svi korisnici "Telenora" mogu da koriste brzi internet gde god da postoji pokrivenost mobilnim signalom. Mapu pokrivenosti možete pogledati na internet strani www.telenor.rs.