Informaciona bezbednost predstavlja skup mera koje omogućavaju da IKT sistem zaštiti tajnost, integritet, raspoloživost, autentičnost i neporecivost podataka, kojima organizacija i sam IKT sistem raspolaže, a sve sa ciljem da taj sistem nesmetano funkcioniše kako je predviđeno, kada je predviđeno i pod kontrolom ovlašćenih i stručnih lica.

Savremeno društvo koje je nastalo na razvoju informacionih tehnologija i procesa globalizacije na ekonomskom planu, zahteva jačanje nacionalne koordinacije u smislu pravne regulative, kao jedinog pristupa koji omogućava normativno regulisanje odnosa u sajber prostoru.

Pored Zakona o informacionoj bezbednosti koji je donet ove godine, i regulative Narodne banke koja se odnosi samo na finansijske institucije, ova oblast je utvrđena kao strateški prioritet, budući da je Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine informaciona bezbednost prepoznata kao jedna od šest prioritetnih oblasti razvoja.

U Strategiji je navedeno da razvoj i unapređenje informacione bezbednosti treba postići kroz, ističem, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira, zaštitu kritične infrastrukture, borbu protiv visokotehnološkog kriminala i naučno – istraživački rad.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je polovinom ove godine formiralo radnu grupu za izradu Strategije razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije. Ova Strategija obuhvatiće bezbednost građana na internetu, posebno zaštitu i bezbednost dece, borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i informacionu bezbednost u sistemu odbrane, a u širem kontekstu i nacionalnu bezbednost Republike Srbije.

Iz ovih razloga, ove godine je formirano Udruženje, kao samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti informacione bezbednosti na teritoriji Republike Srbije.

Cilj Udruženja predstavlja modernizaciju informacionih i tehnoloških kapaciteta na teritoriji Republike Srbije, kao i unapređenje informacione bezbednosti u domenu jačanja, promovisanja i obrazovanja sigurnog civilnog društva, kao i pružanje ekspertske pomoći u sprečavanju svih oblika visoko-tehnološkog kriminala usmerenog na kritičnu, odbrambenu, nacionalnu, komunikacionu i informacionu infrastrukturu u našoj zemlji.

Aktivnosti Udruženja su zasnovane na sledećim oblastima:

1.Razvoj i primena savremenih informacionih znanja, putem različitih programa

profesionalnog usavršavanja u oblasti informacione bezbednosti;

2.Pokretanje, podržavanje i realizacija akcionih i drugih naučnih istraživanja iz oblasti informacione bezbednosti, u kojima se doprinosi razvoju sigurnog građanskog društva Republike Srbije;

3.Realizacija razvojnih i naučno-istraživačkih projekata u oblasti informacione bezbednosti;

4.Analiza, prikupljanje i obrada stručne i naučne literature iz oblasti informacione

bezbednosti;

5.Unapređenje informatičkog obrazovanja građana Republike Srbije na svim nivoima u oblasti informacione bezbednosti.

Većina naših članova su lica sa akademskim znanjem i velikim iskustvom u oblasti informacione bezbednosti, koji su u svojim osnovnim delatnostima prepoznati kao eksperti i odlični profesionalci. Udruženje putem njihove ekspertize poseduje vrhunsku bazu potrebnog znanja, potrebne stručne nadležnosti i neophodne reference za dalje unapređenje informacione bezbednosti.

Udruženju mogu da se priključe svi pojedinci koji se aktivno bave i oni koji se interesuju za ovu oblast, kao i oni koji ovu oblast vide kao bitnu stavku i oslonac našeg društva i pritom žele da učestvuju u razvoju naših zajedničkih planova i ideja na poboljšanju i unapređenju ove oblasti.

Održavanje ovog skupa predstavlja prvi i pravi korak u pravo vreme. Ubeđeni smo da postojanje ovakvog Udruženja u Republici Srbiji može doneti nemerljivu i višestruku korist našem civilnom društvu i evropskim integracijama, kroz koontinuirani razvoj i primenu savremenih informacionih znanja, putem različitih programa projektnih aktivnosti i profesionalnog usavršavanja u oblasti informacione bezbednosti u Republici Srbiji.

Pozivamo da nam se kao partneri na našem budućem putu pridruže i organi državne uprave Republike Srbije, kompanije i firme, regionalne i međunarodne organizacije, kao i ostale zainteresovane strane u cilju stvaranja sigurnijeg i bezbednijeg društva u našoj zemlji.