U Osnovnoj školi "Srbija" u Crkvini, kod Šamca uveden je prvi elektronski dnevnik na ovom području Srpske. On omogućava veću transparentnost rada učenika i nastvnika, zatim bolju komunikaciju između roditelja i škole, te omogućava da roditelji u svakom trenutku budu upoznati sa radom škole i njihove dece a posebno kad je u pitanju nastavni proces.


- Ovo je jedna od prvih škola u Srpskoj u kojoj je stavljen u funkciju elektronski dnevnik. Inače proces uvođenja elektronskog dnevnika podrazumeva obezbeđivanje odgovarajuće infrastrukture i obuku nastavnog osoblja. Naša škola je za elektronski dnevnik za sada opremljena sa dva laptopa koji se nalaze u zbornici i dostupni su svim nastavnicima. Posebno je značajno što će roditeljima u svakom trenutku biti dostupne infrmacije o ocenama i izostancima učenika sa nastave - rekla je Irena Komlenović direktorka osnovne škole "Srbija u Crkvini.


Pored kompjutera u zbornici i sve učionice u školi su opremljene računarskom opremom koja se koristi u svrhu vođenja elektronskog dnevnika. Nastavnici su svesrdno podržali osavremenjivanje nastave.


Pročitajte još: Od septembra elektronski dnevnik u 82 škole u Srpskoj


- Elektronski dnevnik u principu sadrži sve što sadrži i klasični dnevnik, samo što se sa jednog mesta mogu videti svi podaci koji se unose u dnevnik za sve učenike, čime nam je dosta olakšan posao oko administriranja u školi. Takođe i roditelji mogu videti u svakom trnuku sve informacije koje se tiču njihovog deteta, pa čak i to kada su planirani kontrolni i pismeni zadaci.-naglasio je Radovan Vitezović nastavnik u školi


Irena Komlenović - Foto: Vid Blagojević


Inače osnovi cilj uvođenja elektronskog dnevnika je da se napravi baza podataka za svih 167 učenika. To se kako je rečno odnosi na funkcionalnost škole kao celine što podrazumeva praćenje vaspitnog rada sa učenicima.


Projekat uvođenja elektronskog devnika u škole realizuje Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske u saradnji sa firmom "Lanako". Da podsetimo osnova škola "Srbija” u Crkvini izgrađena je sredstvima Vlade Srbie nakon katastrofalnih poplava 2014.godine na ovom području.