Novi zakon rešava imovinske sporove još iz Kraljevine Jugoslavije

S. MIŠLjENOVIĆ

12. 10. 2019. u 07:28

Нови закон решава имовинске спорове још из Краљевине Југославије

Sedište RUGIP Foto Novosti

Bosiljka Predragović, direktor RUGIP, o usvajanju dva bitna zakona u toj oblasti

PREDLOG zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama Republike Srpske omogućiće da se dođe do faktičkog vlasnika zemljišta, koji će moći u punom obimu raspolagati svojom imovinom, izjavila je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-

-pravne poslove Bosiljka Predragović.

Ona je istakla da je taj zakon uzeo za materiju rešavanje spornih imovinskih odnosa na uzurpiranom zemljištu koje su građani pod određenim dozvolama države, još iz doba Kraljevine Jugoslavije, mogli da zauzmu i koriste.

- Ovo je prvi put da jedna vlada, nakon 70 godina, rešava situaciju na sveobuhvatan način - kaže Predragovićeva.

Prema njenim rečima, ovim aktom se tretira i zemljište koje je bilo livada ili njiva u momentu kada je uzurpirano, a koje je obraslo šumom i nad kojim je predviđeno da se stekne pravo svojine.

- Tamo gde su na uzurpiranom zemljištu izgrađeni objekti nećemo ih rušiti niti iseljavati lica iz njih, nego ćemo ih uvesti u postupak legalizacije i time će imati priliku da otkupe zemljište koje služi za redovnu upotrebu tog objekta - naglasila je Predragovićeva.

Direktorka RUGIP-a je podsetila da dobrovoljačke kompetencije predstavljaju datu svojinu, gde je kralj Aleksandar Prvi Karađorđević dao u svojinu zemljište dobrovoljcima balkanskih i Prvog svetskog rata.

Bosiljka Predragović Foto RUGIP


- Zbog početka Drugog svetskog rata i tadašnje Jugoslavije, sva ta svojina nije provedena kroz zemljišne knjige i mi smo tu da ispravimo tu istorijsku nepravdu - rekla je Predragovićeva.

Predragovićeva je navela da je ovaj zakon rađen uz koordinaciju premijera RS, Radovana Viškovića, i da je u formi nacrta usvojen u Narodnoj skupštini 4. jula, i da je sprovedena javna rasprava. Ovaj akt biće do novembra usvojen u NS, čime se očekuje i njegova primena.

LAKŠE DO LEGALIZACIJE

BOSILjKA Predragović je rekla da se Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima RS ispunjavaju odluke Ustavnog suda Srpske, gde su dva stava u dva člana zakona proglašeni neustavnim.

- Na mnogobrojne inicijative građana iz raznih delova RS koji su bespravno izgradili objekte na društvenoj svojini, koja je popoljoprivredno ili ostalo zemljište, i nisu mogli ostvariti prava legalizacije, ovim izmenama to se omogućava - naglasila je Predragovićeva.

Ona je dodala da se priznaje i svojina zemljišta na kojem je izgrađen objekat, bez plana parcelizacije ili regulacionog plana.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije