Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske reagovalo je danas na pisanje hrvatskog portala „express.hr“ da je Hrvatska navodno odlučila da će na Trgovskoj gori u opštini Dvor, a u neposrednoj blizini granice sa BiH, graditi odlagalište radioaktivnog i nuklearnog otpada.

U ovom ministarstvu objašnjavaju da „vest koja je izazvala veliku pažnju javnosti nije donelo ništa novo“, te ukazali na niz negativnih posledica koje bi to donelo.

- Nova je samo najava sastanka hrvatskog ministra energetike i zaštite okoliša Tomislava Ćorića i slovenačke ministrice infrastrukture Alenke Bratušek, na kojem će se razgovarati hoće li nisko i srednjoradioaktivni nuklearni otpad iz elektrane Krško zbrinjavati u zajedničkom skladištu , koje Slovenci u poslednjih nekoliko godina planiraju u Vrbini pored Krškog, ili će se svako pobrinuti za svoju polovicu - saopšteno je.

Naglašava se da sve informacije o aktivnostima Hrvatske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS pomno prati od 2014.godine i predano radi da zaustavi namere Hrvatske da na samoj granici sa BiH izgradi odlagalište nuklearnog otpada.

Imajući u vidu da je Hrvatska vlasnik polovine NE Krško, do 2023. godine ona mora da preuzme polovinu otpada iz ove nuklearke, a Strategijom zbrinjavanja radiaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, prostor vojne kasarne u Čerkezovcu, na lokalitetu Trgovska gora u opštini Dvor, određen je između sedam potencijalnih lokacija.

- Imajući u vidu da se radi o jako trusnom području, koje obiluje podzemnim vodama i da u neposrednoj blizini protiče reka Una u čijem slivu se nalazi oko devet opština koje broje oko 230.000 stanovnika, opravdana je zabrinutost da bi takav potez Hrvatske ugrozio egzistenciju tih ljudi, koji se na tom području bave poljoprivredom i turizmom – istakli su u resornom ministarstvu.

Podvučeno je da uprkos brojnim urgencijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i velikoj zainteresovanosti javnosti, Hrvatska uporno ignoriše stavove, primedbe i apelenadležnih institucija u RS i BiH.

O svim aktivnostima koje preduzima Hrvatska po pitanju odlaganja radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora, u ministarstvu saznaju iz medija.

- Više puta smo do sada slali dopise i urgencije u kojima smo tražili informacije o njihovim aktivnostima o pomenutoj temi , a ni jednom nam nisu odgovorili. Poslednji dopis poslali smo početkom marta, a urgenciju početkom aprila. Tek u drugoj polovini maja smo dobili odgovor, u kom se navodi da procena uticaja na životnu sredinu za lokaciju Trgovska gora nije pokrenuta, te da će, ukoliko se i definitivno odluče za tu lokaciju, postupiti u skladu sa ESPOO konvencijom - kazali su u ministrarstvu Republike Srpske.

Pojašnjavaju da je Hrvatska dužna da BiH, kao pogođenu zemlju, obaveštava o svim fazama izrade procene uticaja, koja podrazumeva i uključivanje javnosti.

Podsetili su da je odlukom Saveta ministara BiH od 21. marta 2016. formirana Radna grupa za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta na Trgovskoj gori.

Radna grupa je, između ostalog, utvrdila predloga teksta Deklaracije o protivljenju aktivnostima Hrvatske, koju su usvojila oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nadalje, formiran je ekspertski tim koji je dao i uputio primedbe i sugestije Hrvatskoj na Stratešku studiju za Nacionalni program zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Odgovor na primedbe, BiH nikada nije dobila zvaničnim putem.

Pročitajte još - POSETA MINISTARSKE GOLIĆ FLAMANSKOJ REGIJI: Kako rešiti gudronski otpad iz rafinerija u RS


Radna grupa je predložila i da BiH diplomatskim putem obavesti Sloveniju o neslaganju BiH sa namerama Hrvatske, ali nikada nisu dobili povratnu informaciju, niti je Savet ministara BiH poduzimao aktivnosti na koje ih je obavezala navedena Deklaracija.

U resornom ministarstvu kritikovali su odnos Saveta ministara BiH po ovom pitanju, uz objašnjenje da bi se zbog „opstrukcija oko formiranja novog saziva“, moglo doći u situaciju da Hrvatska to iskoristi i uradi nešto zbog čega će svi žaliti, uz ocenu da hrvatska strana može kao argument da navede da“nemaju sagovornika, jer je Savet ministara u tehničkom mandatu“.

- Iskreno, Savet ministara je, i dok je bio u punom mandatu, imao ignorantski odnos prema ovom problemu i nije poštovao obaveze. Predsedništvo BiH je tek na inicijativu srpskog člana Milorada Dodika, koji je kao predsedavajući, stavio ovaj problem na dnevni red, raspravljalo o ovom pitanju i donelo zaključak kojim se, između ostalog, zahteva od Hrvatske da Trgovsku goru izuzme kao lokaciju predviđenu za odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada i da na području svoje teritorije obezbedi drugu adekvatnu lokaciju, koja nije u blizini granice sa BiH – istakli su iz Vlade RS.

Istim zaključkom, donesenim na Dodikovu inicijativu, zaduženo je Ministarstvo inostranih poslova BiH da putem diplomatsko-konzularnih predstavništava informiše zemlje članice EU i međunarodne organizacije o navedenom pitanju i zahtevu BiH.

- Da bismo zaštitili biser prirode reku Unu u delu koji protiče kroz RS, ali i da bismo ojačali svoje pregovaračke pozicije, ministarstvo je proglasilo prethodnu zaštitu Parka priroda Una, a zatim izradilo konačnu studiju. Predlog Odluke je stavljen na javni uvid, nakon čega će, u drugoj polovini avgusta, Vlada RS doneti odluku o proglašenju – navedeno je iz Vlade RS.

Podvučen je da će, ako Hrvatska i dalje bude insistirala na izgradnji odlagališta na Trgovskoj gori, na samoj granici sa BiH, što je presedan brez premca u celom svetu, biti pokrenuti svi postupci u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama.