Veoma je bitno da tok reke Une na teritoriji Republike Srpske bude zaštićen, te očekuje da će do kraja avgusta biti završena kompletna procedura u vezi sa proglašenjem parka prirode "Una", istakao je načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.

Drljača je naveo da je procedura pokrenuta zbog najave Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora bude odlagalište, odnosno skladište radioaktivnog otpada, ali da tok reke Une zaslužuje zaštitu u svakom slučaju.

"Opština Novi Grad je zainteresovana da što pre bude proglašen park prirode, nastojimo da cela procedura bude završena do kraja avgusta jer je poznato da će Hrvatska u septembu doneti konačnu odluku o lokaciji odlaganja radioaktivnog otpada", rekao je Drljača Srni.

PROČITAJTE JOŠ - Čuvari tradicije iz Kanade u Trebinju

On je naglasio da će odluku Hrvatske osporiti činjenica da takva vrsta otpada ne može biti odlagana na prostoru za koji postoji neki vid zašite prirodnih celina.

"Prioritet je sprečiti izgradnju odlagališta i skladišta, ali i bez te pretnje je veoma bitno sačuvati reku Unu. Svakako da reka Una zaslužuje i zaštitu i istraživanje biljnih i životinjskih vrsta", naglasio je Drljača.

Prema njegovim rečima, od danas je u ovoj opštini na javni uvid izložen Predlog odluke o proglašenju parka prirode "Una".

"Dokument definiše zašto je potrebna zaštita toka reke Une na teritoriji Republike Srpske, a predviđa zaštitu 2.772,60 hektara površine. Definisano je i šta se na zaštićenom prostoru sme, a šta ne sme graditi. Predlog predviđa zaštitu trećeg stepena", pojasnio je Drljača.

Postupak za proglašavanje prethodne zaštite područja reke Une pokrenulo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske uzimajući u obzir činjenice da postoji opasnost da će biti ozbiljno ugroženo u slučaju izgradnje odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj.

Na zahtev ovog ministarstva, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa sačinio je stručno mišljenje na prethodnu zaštitu reke Une i studiju zaštite.

Prethodna zaštita reke Une proglašena je aktom Vlade Srpske 29. aprila prošle godine, čime je upravljanje Parkom povereno opštinama Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica koje tokom dve godine, koliko traje privremena zaštita, imaju zadatak da obezbede sprovođenje propisanih režima zaštite i očuvanje prirodnog dobra.

Ove četiri opštine, na čijem se području nalazi lokalitet, objavljivanjem početka javnog uvida na svojim oglasnim tablama omogućiće javnosti uvid u Predlog odluke i priloženu dokumentaciju u prostorijama administrativnih službi opština, u trajanju od 30 dana.

Ministarstvo je 11. jula na portalu Vlade Republike Srpske objavilo ​​Predlog odluke o proglašenju Parka prirode "Una" i Studiju zaštite za proglašenje ovog parka.